Głosowanie SBP 2019Od 5 do 25 czerwca każdy mieszkaniec naszego miasta będzie mógł oddać swój cenny głos na kolejne niezwykłe projekty zgłoszone do SBP 2019! Pod głosowanie poddajemy 43 projekty - 7 infrastrukturalnych ogólnomiejskich, 8 infrastrukturalnych lokalnych oraz 28 społecznych.

Każdy mieszkaniec może złożyć jedną kartę (papierową lub elektroniczną), na której wskaże do 5 zadań - maksymalnie jedno zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie, maksymalnie jedno zadanie infrastrukturalne lokalne i maksymalnie 3 zadania społeczne. Co ważne - w tym roku nie ma ograniczenia wiekowego! Podstawą do oddania głosu jest zamieszkiwanie na terenie Słupska.

Przypominamy, że oddanie więcej niż jednej karty powoduje unieważnienie wszystkich kart! Jeden mieszkaniec - jedna karta do głosowania! Szczegóły dotyczące zasad głosowania dostępne są na www.slupsk.wybiera.pl oraz na stronie miasta.

Lista punktów, gdzie będzie można oddać głos w formie papierowej dostępna jest na www.slupsk.wybiera.pl oraz na www.slupsk.pl, głosy elektroniczne jak zwykle będą możliwe do oddana dzięki narzędziu na www.slupsk.wybiera.pl.

Zachęcamy do dzielenia się z bliskimi informacją o głosowaniu oraz do popierania najciekawszych wg Państwa projektów!