Nagłośnienie imprez wraz z obsługą: 150 -200 zł/h

Próby zespołów muzycznych w sali SOK: 25 zł/1,45 h od zespołu

Nagrania w studio SOK: 45 zł/h

Wypożyczenie sprzętu oświetleniowego wraz z obsługą: od 100 zł/h

Zarządzenie nr 01/12 Dyrektora SOK z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia cennika wynajmu sal, sprzętu technicznego, sprzedaży usług kulturalnych, poligraficznych i transportowych.