autoportret babinska piaseckaPortretowanie jest procesem doświadczania i oszukiwania czasu w wymiarze egzystencjalnym, duchowym i artystycznym. Czy autoportret stwarza szansę powiedzenia czegoś autentycznego o sobie samej, potrafi uchwycić coś niezmiennego, czy jest tylko grą, personifikacją iluzji? Kreacja, wizerunek, image zawsze jest na wyrost. Nasze „ja” jest pełne niepokoju o zewnętrzny wyraz.
Autoportret odpowiada na pytanie" "jakim artysta chce siebie widzieć?", nie mówi o tym,"jaki jest". Poszukując innych tożsamości, konfrontując siebie z odgrywanymi rolami, staramy się zrozumieć własną tożsamość. Są to nierzadko działania autoterapeutyczne.

Wystawę będzie można oglądać w Galerii OT Rondo do 30 sierpnia br.

Agnieszka Piasecka – absolwentka fotografii na Roehampton University w Londynie (2012), absolwentka studiów magisterskich na kierunku Intermedia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2016) w pracowni prof. Grzegorza Klamana. Zajmuje się alternatywnymi i historycznymi metodami fotograficznymi oraz video.
Wraz z Justyną Orłowską prowadzi inicjatywę "Skręć w Kulturę" gdzie poprzez dokumentację fotograficzną i video umożliwia upowszechnianie wydarzeń artystycznych i kulturalnych.

Agnieszka Babińska – absolwentka Fotografii na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, zajmuje się fotografią inscenizowaną, od wielu lat fotografując siebie i konsekwentnie realizując prace o bardzo osobistym wymiarze, które zakwalifikować można do nurtu feministycznego. Patrząc od strony upodobań gatunków i konwencji zajmuje się fotografią klasyczną, ale w zasięgu jej zainteresowań jest również wideo-art., instalacja i nowe media.
W swoich pracach podejmuje grę z własną tożsamością. Jednocześnie dotyka problemów kobiecości uwikłanej w stereotypy kulturowe. Artystka nie ustaje w poszukiwaniu swojego ja.
W 2016 roku uzyskała tytuł dr sztuki w dziedzinie sztuk filmowych w PWSFTv iT im. L.Schillera  w Łodzi. Wykłada fotografię w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.