Projekt grupy Materia Prima "Pomór.Ciemna jutrznia" to cykl warsztatów pracy nad głosem, rytmem i ciałem dedykowanych dzieciom i młodzieży ze Słupska i okolic, zakończony produkcją słuchowiska radiowego, wzbogaconego o pieśni na motywach historycznych.

Całość słuchowiska oparta zostanie o wybrane fragmenty kronik średniowiecznych: Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, Jana Długosza, Jana z Czarnkowa a także "Kroniki Oliwskiej". Tematyka słuchowiska oscylować będzie wokół postrzegania obecnej sytuacji pandemicznej przez pryzmat wybranych wycinków przekazów średniowiecznych i tego, jak w dawnej Polsce postrzegano zjawisko zarazy i jakie obrzędy religijne i tradycje wiązały się z wybuchającymi w dawnych czasach pomorami.

Kroniki z czasów ciemnych wieków będą punktem wyjścia do stworzenia niestandardowego, muzycznego słuchowiska, odchodzącego od linearnej narracji na rzecz struktury bliższej soundartowi wraz z kilkoma utworami muzyczno-wokalnymi na motywach narodowych, religijnych i historycznych, na podstawie polskich kronik średniowiecznych.

Stworzeniem scenariusza i reżyserią słuchowiska zajmie się aktorka i reżyserka Anna Rau, muzykę stworzy kompozytor i multiinstrumentalista Miłosz Sienkiewicz.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty z dykcji, impostacji i emisji głosu, pracy z mikrofonem oraz logorytmiczne.

Warsztaty skierowane będą do osób w przedziale wiekowym 12-19 lat oraz nastawione na integrację młodzieży zdrowej z młodzieżą o różnym stopniu niepełnosprawności.

Efekt końcowy w postaci słuchowiska oraz towarzyszących mu utworów będzie można podziwiać na YouTubie oraz Spotify, Tidalu i innych platformach streamingowych.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego - edycja Niepodległość po polsku, ze środków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i ze środków miasta Słupska.

 

Teatr Osobliwy w trakcie warsztatów z pracy z mikrofonem prowadzonych przez Miłosza Sienkiewicza i Annę Rau, realizowanych w ramach projektu "Pomór. Ciemna jutrznia".

fot. Paweł Sadowski

 

Materia Prima w trakcie warsztatów z pracy z mikrofonem prowadzonych przez Miłosza Sienkiewicza i Annę Rau, realizowanych w ramach projektu "Pomór. Ciemna jutrznia".

fot. Paweł Sadowski