Słupski Ośrodek Kultury

Ośrodek Teatralny Rondo | Pracownia Ceramiczna

W dniu 7 listopada 2018 r. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wyraziła zgodę, aby Słupski Ośrodek Kultury, utworzył Sztab 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - nr Sztabu 4737. Finał odbędzie się w Hali Gryfia przy ul. Szczecińskiej 99

TW tlo sztaby

Informujemy, że Sztab podjął współpracę z Fundacją, uzyskał zgodę na działanie w formach przewidzianych w zgłoszeniu zbiórki publicznej, dokonanym zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, na przeprowadzenie zbiórki oraz działa we własnym imieniu, jednakże na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Celem zbiórki publicznej w dniu 13 stycznia 2019 r. tj. w dniu 27. Finału jest zbieranie środków pieniężnych:
„na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”

Sztab zobowiązał się do przekazania wszystkich zebranych w trakcie zbiórki pieniędzy na konto Fundacji WOŚP.

Fundacja prosi o pomoc we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych przez członków Sztabu dla realizacji określonego wyżej celu Fundacji."

 

UWAGA WOLONTARIUSZE

Informujemy, że zakończyliśmy już rejestrację wolontariuszy na 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkim chętnym do niesienia bezinteresownej pomocy serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia wkrótce!