Wkrótce w kinach na całym świecie odbędzie się Europejski Dzień Kina Artystycznego. Po raz czwarty CICAE i Europa Cinemas łączą siły z ponad 700 kinami, w tym także z polskimi kinami niezależnymi zrzeszonymi w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.

W kinie REJS Europejski Dzień Kina Artystycznego będziemy świętować w poniedziałek, 14 października. O godzinie 20.30 zapraszamy do Teatru RONDO na pokaz filmu "Boże ciało" w reżyserii Jana Komasy.

Boże ciało plakat

BOŻE CIAŁO

Polska 2019, 115 min.

reżyseria: Jan Komasa
scenariusz: Mateusz Pacewicz
muzyka: Evgueni Galperine, Sacha Galperine
zdjęcia: Piotr Sobociński Jr.
obsada: Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel, Tomasz Ziętek, Łukasz Simlat


„Boże Ciało” to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast się tam udać, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy, pod nieobecność duchownego, niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i udając księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku. Od początku jego metody ewangelizacji budzą kontrowersje wśród mieszkańców, szczególnie w oczach surowej kościelnej Lidii. Z czasem jednak nauki i charyzma fałszywego księdza zaczynają poruszać ludzi pogrążonych w tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością kilka miesięcy wcześniej. Tymczasem w miasteczku pojawia się dawny kolega Daniela z poprawczaka, a córka kościelnej, Marta, coraz mocniej zaczyna kwestionować duchowość młodego księdza. Wszystko to sprawia, że chłopakowi grunt zaczyna palić się pod nogami. Rozdarty pomiędzy sacrum i profanum bohater znajduje w swoim życiu nowy, ważny cel. Postanawia go zrealizować, nawet jeśli jego tajemnica miałaby wyjść na jaw...

NAGRODY:
MFF w Wenecji
Nagroda Label Europa Cinemas: Jan Komasa

FPFF w Gdyni
Nagroda Publiczności: Jan Komasa
Nagroda Specjalna Don Kichot - Nagroda Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych: Jan Komasa
Kryształowa gwiazda Elle: Bartosz Bielenia
Nagroda Dziennikarzy: Jan Komasa
Nagroda Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych: Jan Komasa
Nagroda festiwali i przeglądów filmu polskiego za granicą: Jan Komasa
Najlepszy reżyser: Jan Komasa
Najlepsza drugoplanowa rola kobieca: Eliza Rycembel
Najlepszy scenariusz: Mateusz Pacewicz***

Tegoroczne święto kina artystycznego, dzięki unikalnemu repertuarowi i dedykowanym wydarzeniom, ma po raz kolejny zaprezentować szeroką gamę możliwości i zaangażowanie kin na rzecz żywej różnorodności kulturowej. Ambasadorami projektu są Céline Sciamma, Jean-Pierre & Luc Dardenne, Sandra Hüller.

Europejski Dzień Kina Artystycznego ma udowodnić, że kina są żywymi publicznymi miejscami spotkań kulturowych i pełnią ważną funkcję społeczną. Skierujemy uwagę zarówno na kino jako formę przekazu artystycznego, jak i na kino jako obiekt, bez którego ten przekaz byłby niemożliwy.

Kina są ważną częścią krajobrazu kulturowego i wzbogacają społeczności, w miastach i na wsi. Gromadzą ludzi i dają im poczucie wspólnoty, niezależnie od wieku, pochodzenia, wykształcenia czy dochodu. Co roku ponad 100 milionów osób odwiedza kina arthousowe. Odgrywają one kluczową rolę w promowaniu różnorodności kulturowej i prezentowaniu młodych talentów.

 

Organizatorzy:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Kin Art-house'owych to sieć krajowych związków kin oraz kin niezależnych, festiwali filmowych, nie wyłączając przy tym dystrybutorów. Celem działania organizacji działającej od 1955 roku jest promowanie różnorodności kulturowej w kinach i na festiwalach filmowych oraz wspieranie produkcji poprzez nakierowanie na inicjatywy kulturowe. CICAE pomaga w uzyskaniu wsparcia dla filmów artystycznych od organów rządowych i wspiera dystrybucję filmów z całego świata.

Europa Cinemas to pierwsza sieć kinowa skupiająca się na europejskich filmach założona w 1992 roku w ramach programu Unii Europejskiej „Media”. Obecnie obejmuje 2.350 sal projekcyjnych w 977 kinach oraz zrzesza 596 miast w 42 krajach. Głównymi celami projektu jest nie tylko zwiększenie liczby filmów europejskich w ofercie kin czy promowanie różnorodności w repertuarze, ale również zbudowanie sieci kin, które będą prowadziły wspólne przedsięwzięcia na szczeblu krajowym i europejskim.

Polscy partnerzy projektu:
Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych działająca przy Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym. Działalność Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych ma na celu upowszechnianie kultury filmowej w szczególności poprzez rozpowszechnianie w kinach Sieci filmów o wysokich walorach artystycznych oraz podejmowanie działalności edukacyjnej adresowanej do młodej widowni. Strukturę Sieci tworzą kina, które zobowiązały się do realizowania programu SKSiL w umowach zawartych z operatorem Sieci - FINA, który w zamian wspiera finansowo działalność programową kin oraz ułatwia im dostęp do repertuaru. W Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych zrzeszonych jest 227 polskich kin niezależnych, a ich widownia w 2018 r. sięga 11 milionów widzów.

Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał w 2005 roku na mocy uchwalonej przez parlament ustawy o kinematografii. Do głównych zadań Instytutu należy wspieranie rozwoju polskiej kinematografii poprzez dofinansowanie realizacji projektów filmowych na wszystkich etapach: scenariusza, developmentu i produkcji filmu. PISF wspiera również promocję polskiej twórczości filmowej w kraju i za granicą. Współfinansuje organizację festiwali, przeglądów, retrospektyw, a także kampanie promocyjne najlepszych polskich filmów. Instytut przeznacza znaczne środki na edukację i upowszechnianie kultury filmowej oraz na modernizację infrastruktury kinowej, doskonalenie zawodowe filmowców i działalność Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

Stowarzyszenie Kin Studyjnych zrzesza podmioty prowadzące kina studyjne i lokalne, osoby zaangażowane w działalność tych kin oraz inne osoby realizujące cele stowarzyszenia, do których należy m.in. współpraca z organizacjami działającymi na rzecz kina i filmu artystycznego, promocja i upowszechnianie wiedzy o kinematografii artystycznej i alternatywnych gatunkach twórczości filmowej, rozwój kultury filmowej i prowadzenie edukacji filmowej oraz wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich podmiotów.


#ArtCinemaDay #EuropejskiDzieńKinaArtystycznego