szymanowska

27 kwietnia o godzinie 17:00 odbędzie się w Annie De Croy przy Dominikańskiej 5 wernisaż wystawy malarstwa Janiny Szymanowskiej.

Janina Szymanowska – mieszkanka Człuchowa, od 30 lat jest członkiem Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego, a od 2 lat uczestnikiem Stowarzyszenia Obszar Wrażliwości Artystycznej i Stowarzyszenia Marynistów Polskich.
Jest osobą bardzo twórczą, o nieprzeciętnej wyobraźni artystycznej.
Uczestniczy w plenerach malarskich, wystawach zbiorowych, konkursach plastycznych. Niniejsza wystawa malarstwa jest jej trzecią wystawą indywidualną.

Artystka jest z zawodu geodetą, w kręgu jej najważniejszych zainteresowań znajduje się historia sztuki, malarstwo i fotografia. Gdy jako młoda kobieta miała przed sobą perspektywę rozwoju artystycznego i spełnienia planów życiowych, uległa wypadkowi samochodowemu.
Po ciężkich obrażeniach ciała zgasła nadzieja, a jej życie legło w gruzach. Jedynie w sztuce odnajdywała cel, sens życia i wiarę w człowieka. Swój stosunek do życia Autorka wyraża poprzez malarstwo.

Janina jest osobą bardzo skromną, altruistką i społecznikiem. Dzięki jej inicjatywie i zaangażowaniu, od lat trwa wymiana wystaw malarskich między placówkami kultury w Człuchowie i w Słupsku. Dużo energii wkłada w działania na korzyść innych ludzi. Nieobce jest jej poświęcanie się osobom potrzebującym pomocy.

Natomiast o sobie i swoim malarstwie nie mówi nic. Milczy...