W poniedziałek 16.12.2019 r o godz. 11:00 odbyła się konferencja prasowa w związku otwarciem nowej galerii „ArtGallery 3 Fale” w Słupsku.
W galerii można zobaczyć prace poplenerowe Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego, które są własnością Słupskiego Ośrodka Kultury ,oraz wystawy indywidualne: Urszuli Marzenny Jagodzińskiej, Janiny Szymanowskiej i rzeźby Adama Bryla, którzy są członkami naszego Klubu od ponad 30 lat. Wernisaż wystaw planujemy w styczniu , o czym wszyscy zostaną poinformowani i z wielką radością zaproszeni.
Z całego serca dziękujemy w imieniu wszystkich artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Obszar Wrażliwości Artystycznej z naszą p. Prezes  Elżbietą Żołyniak , Paniom Prezydentkom- Krystynie Danileckiej - Wojewódzkiej, Marcie Makuch za honorowy patronat , Dyrektor Słupskiego Ośrodka Kultury - Pani Jolancie Krawczykiewicz za wsparcie,  a w szczególności  pomysłodawcom projektu „ArtGallery 3 Fale”  Prezesowi Parku Wodnego 3 Fale P. Grzegorzowi Juszczyńskiemu i Urszuli Marzennie Jagodzińskiej , oraz komisarzowi wystawy Klaudii Gołębiewskiej.
Dziękujemy wszystkim , którzy pomogli w realizacji tego przedsięwzięcia.
Zachęcamy do zakupu prac wystawionych w „ArtGallery 3 Fale”, ponieważ środki, pomogą w realizacji działań prowadzonych przez Słupski Ośrodek Kultury, oraz nasz Klub , np. przy organizacji plenerów itp.
fot. Krzysztof Piotrkowski