W dniu 15 maja w Ośrodku Teatralnym RONDO odbyły się eliminacje do wojewódzkiego etapu 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się w dniu 30 maja w Kwidzynie.

PROTOKÓŁ
Z ELIMINACJI POWIATOWYCH
66. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
SŁUPSK, 15 MAJA 2021

 

Jury w składzie:

Bernadetta Żynis, Jolanta Krawczykiewicz, Grzegorz Gurłacz, Michał Studziński

po wysłuchaniu 15 prezentacji w turnieju recytatorskim w kategoriach: młodzieży szkół ponadpodstawowych i dorosłych oraz 2 w turnieju poezji śpiewanej, postanowiło, że:

  1. W turnieju recytatorskim

 

  1. w kategorii młodzieży szkół ponadpodstawowych:

 

Wyróżnienie otrzymuje: Olivia Kamyszek (IV Liceum Ogólnokształcące w Słupsku) za interpretację „Drzewa anioła” Lucindy Riley;

I Wyróżnienie otrzymuje: Dominika Barzowska;

III Nagrodę otrzymuje: Sylwia Smugała (Słupski Ośrodek Kultury);

II Nagrodę otrzymuje: Kacper Bokacz (Słupski Ośrodek Kultury);

I Nagrodę otrzymuje: Katarzyna Reichert (Klub Kwadrat przy S.M. „Kolejarz” w Słupsku).

 

Do przeglądu wojewódzkiego w turnieju recytatorskim Jury postanowiło zakwalifikować: Katarzynę Reichert, Kacpra Bokacza, Sylwię Smugałę.

 

  1. w kategorii dorosłych :

 

II Nagrodę otrzymuje: Jerzy Zellma (Słupski Ośrodek Kultury);

I Nagrodę otrzymuje: Danuta Magierska (Słupski Ośrodek Kultury). 

Do przeglądu wojewódzkiego w turnieju recytatorskim Jury postanowiło zakwalifikować: Danutę Magierską.

 

  1. W turnieju poezji śpiewanej:

 

II Nagrodę otrzymuje: Magdalena Dzikoń (Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Słupsku);

I Nagrodę otrzymuje: Małgorzata Burjan (Słupski Ośrodek Kultury).

Do przeglądu wojewódzkiego w turnieju poezji śpiewanej Jury postanowiło zakwalifikować: Małgorzatę Burjan i Magdalenę Dzikoń.

  • Nagrody Rok poetów, rok poezji:

Wyróżnienia otrzymują:

  • Katarzyna Reichert za interpretację wiersza „Żal” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;
  • Danuta Magierska za interpretację wiersza „Żniwa” Cypriana Kamila Norwida;
  • Jerzy Zellma za interpretację wiersza „Deszcze” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;
  • Patrycja Gorczyńska za interpretację wiersza „Oblicze ojczyzny” Tadeusza Różewicza.

Nagrodę otrzymuje:

  • Sylwia Smugała za interpretację wiersza „Róża” Tadeusza Różewicza.

Biorąc pod uwagę szczególne okoliczności tegorocznego spotkania, odbywającego się po raz kolejny w czasie pandemii COVID-19, Jury szczerze i od serca dziękuje wszystkim uczestnikom Konkursu za to, że mieli wystarczająco dużo zapału, aby podzielić się swoimi emocjami podczas Eliminacji Powiatowych 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Chcemy podkreślić konieczność spotęgowania wysiłku dbałości o jakość słowa polskiego, któremu nie sprzyjał rok zdalnego nauczania, co jasno ukazuje jak wielką rolę w społeczeństwie pełnią ośrodki kultury, instruktorzy teatralni, nauczyciele języka polskiego. Zwracamy również uwagę na potrzebę świadomego doboru repertuaru, który powinien konstruować wypowiedź sceniczną, zaczynającą się w momencie wejścia na „deski”, a kończącą się w momencie zejścia..

W tym miejscu chcielibyśmy również serdecznie podziękować pracownikom Słupskiego Ośrodka Kultury i członkom Słupskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej – Teatr Rondo
za przygotowanie Konkursu w sposób gwarantujący bezpieczne w nim uczestnictwo,
przy jednoczesnym stworzeniu przyjaznej atmosfery, zbliżonej bardziej do kameralnego spotkania pasjonatów, niż rywalizacji, a także zapewnienie profesjonalnych warunków
dla wykonawców.

Nagrodzeni otrzymali karty podarunkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku i Słupski Ośrodek Kultury.

 

fot. Konrad Janicki