31 maja odbył się XXXVIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej dla uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy nie zawiedli i licznie przybyli do Ośrodka Teatralnego Rondo, by zmierzyć się z trudną sztuką recytacji.

Komisja w składzie:

  1. Przemysław Laskowski
  2. Igor Chmielnik
  3. Maciej Banachowski

po wysłuchaniu 26 prezentacji konkursowych postanowiła, co następuje:

W TURNIEJU POEZJI ŚPIEWANEJ:

Po wysłuchaniu 3 prezentacji:

III nagrodę otrzymuje: Oliwia Jankowska ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Bierkowie.

II nagrodę otrzymuje: Hanna Cheda ze Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe.

I nagrodę otrzymuje: Mischeel Tomaszewska z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu – Ziarno.

 

W TURNIEJU RECYTATORSKIM:

Po wysłuchaniu 10 prezentacji w kategorii wiekowej klas I-III Szkoły Podstawowej:

Wyróżnienia otrzymują:
- Alicia Jóźwik ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy,
- Alicja Skóra ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Usteckiej w Charnowie,
- Joanna Sułek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie.

II nagrodę otrzymuje: Miłosz Bartkowski z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu – Ziarno.

I nagrodę ex aequo otrzymują: Hanna Drewniak ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gryfitów i Leon Pawlikowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce.

Po wysłuchaniu 8 prezentacji w kategorii klas IV-VI Szkoły Podstawowej:

Wyróżnienie otrzymuje: Blanka Korniluk z Ustki.

III nagrodę ex aequo otrzymują: Zofia Giedrojć z Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku i Maria Piór z Klubu 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku.

I nagrodę otrzymuje: Aleksandra Owczarek ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie.

Po wysłuchaniu 5 prezentacji w kategorii klas VII-VIII:

Wyróżnienie otrzymuje: Karina Grabowska ze Szkoły Podstawowej w Zaleskich.

I nagrodę otrzymuje: Mateusz Kwiatkowski z Klubu 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku.

Jury dziękuje organizatorom za wielką dbałość o recytatorów i stworzenie tak potrzebnego młodzieży i widzom wydarzenia. Jurorzy zwracają się z uprzejmą prośbą do pedagogów przygotowujących recytatorów o większy namysł nad doborem tekstów, poszukiwanie alternatywnych fragmentów poezji i prozy, które dadzą szansę młodym recytatorom na identyfikację z wypowiadanym tekstem. Jury oczekuje, że w przyszłości uczestnicy będą korzystali ze współczesnych środków wyrazu, adekwatnych do ich wieku i osobowości, a także nie będą powielali teatralnych anachronizmów.

W Turnieju Poezji Śpiewanej Jury zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie warunków regulaminowych tzn. „by najważniejsza była poezja i jej interpretacja”. Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy do osób prowadzących konkurs. Dziękujemy: Alicji Ziętarze, Alicji Pająk i Sandrze Targosz.

Nagrodzeni otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku i  Słupski Ośrodek Kultury.

fot. Konrad Janicki