Nagłośnienie imprez wraz z obsługą: 160 - 280 zł/h*

studio piosenki: 25 zł/m-c/osoba
studio piosenki na kartę dużej rodziny: 15 zł/m-c/osoba
próby zespołów muzycznych: 25 zł/1,45h/zespół
nauka gry na instrumentach: 60zł/m-c/osoba
nauka gry na instrumentach na kartę dużej rodziny: 40 zł/m-c/osoba

*  - każdą rozpoczętą godzinę, czas obejmuje również próby oraz rozstawienie sprzętu
** - w przypadku zajęć cyklicznych oraz wydarzeń niekomercyjnych (koncerty charytatywne, imprezy szkolne) możliwe jest negocjowanie stawek wynajmu, ostatecznie stawkę ustala Dyrektor.

UWAGA
1. 
w przypadku uczestnictwa rodzin w zajęciach przewidujemy zniżki w opłatach, sprawy rozpatrywane indywidualnie na wniosek osoby zainteresowanej
2. cena pojawiających się okazjonalnie warsztatów regulowana jest preliminarzem

Zarządzenie nr 01/18 Dyrektora SOK z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia cennika wynajmu sal, sprzętu technicznego, sprzedaży usług kulturalnych i transportowych