klemens rudowskiZ żalem żegnamy Pana Klemensa Rudowskiego, znanego animatora kultury muzycznej. Był absolwentem Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku. Pracę zawodowa rozpoczynał jako nauczyciel wychowania muzycznego w Tychowie. Od 1979 roku pracował w Miejskim Ośrodku Kultury w Słupsku. Był współtwórcą i kierownikiem artystycznym Dziecięcego Zespołu Piosenki i Ruchu „Przyjaźń”. W 1984 roku założył młodzieżowy zespół muzyczny „Kontrapunkt”. Jako instruktor muzyczny sprawował opiekę merytoryczną nad solistami, zespołami muzycznymi i kapelami ludowymi. Komponował muzykę , opracowywał aranżacje, uczył jak walczyć z tremą oraz nawiązywać kontakt z odbiorcami. Na terenie dawnego województwa słupskiego inicjował powstanie zespołów muzycznych. W Smołdzinie założył kapelę ludową „Rowokół”, która uświetniała wiele imprez folklorystycznych na terenie kraju i poza granicami. Wśród innych zespołów grupa wyróżniała się wysokim poziomem artystycznym, wiernością tradycji słowińskich, co zostało wysoko ocenione przez etnografów. W pamięci wielu pozostanie jako wspaniały pedagog, człowiek życzliwy i cierpliwy przewodnik po tajemnicach muzycznego warsztatu.

Wychowankowie Pana Klemensa uczestniczyli w licznych rejonowych, wojewódzkich i krajowych przeglądach amatorskiej twórczości muzycznej. Gdy wracali z nagrodami lub bez zawsze byli doceniani za podjęte trudy i zachęcani do dalszej pracy. On sam zasiadał w gronie jurorów wielu konkursów i przeglądów.

W uznaniu osiągnięć artystycznych w polaryzowaniu muzyki wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzacji amatorskiego ruchu artystycznego w 1985 roku Pan Klemens Rudowski otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki.

Od 1992 roku do chwili przejścia na emeryturę pracował jako instruktor kulturalno -oświatowy i muzykoterapeuta w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Tu zorganizował zespół muzyczny „Kaszubskie echo”, znany z licznych przeglądów muzyki ludowej i wielokrotny laureat listy przebojów ludowych radia Koszalin. Dorobek muzyczny zespołów , kapel i solistów został utrwalony na kilku wydanych płytach.

Klemens Rudowski w pamięci pracowników i działaczy kultury i wielu mieszkańców regionu pozostanie jako człowiek wielu talentów, wielkiego serca i osoba, która potrafiła przekonać innych, ze dzięki muzyce można wychowywać, tworzyć dobro i pomagać innym.