Słupski Ośrodek Kultury prowadzi obecnie program Polsko-Rosyjskiej wymiany młodzieży, finansowany ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Miasta Słupsk.

Tematem spotkań młodzieży polskiej i rosyjskiej będą „Dawne wierzenia ludowe w baśniach, legendach oraz współczesnej literaturze Polski i Rosji”. Polska grupa przed spotkaniem przygotuje widowisko teatralne opowiadające o słowiańskich wierzeniach ludowych. Podczas pobytu (6 dni we wrześniu 2014 r.) w Petersburgu polska młodzież wraz z rosyjską odbędą wspólne warsztaty doskonalące umiejętności teatralne. Rosyjska młodzież przygotuje scenariusz pobytu w Petersburgu: wizyty w miejscach związanych z wierzeniami ludowymi, prezentacja swojego spektaklu teatralnego, wymiana doświadczeń. Z rewizytą Rosjanie i Rosjanki przyjadą do Polski w październiku 2014 r. Polska młodzież przygotuje scenariusz spotkania: wizyty w miejscach związanych z wierzeniami ludowymi, tematyczne warsztaty teatralne, zaprezentowanie przed polską publicznością spektaklu rosyjskich gości. Wszystkie działania w Polsce zostaną udokumentowane i opublikowane jako reportaż foto-video na stronach www SOK. Ostatni dzień pobytu rosyjskiej młodzieży w Polsce będzie podsumowaniem: odnajdywaniem punktów stycznych w wierzeniach ludowych polskich i rosyjskich. Przedsięwzięcie zostanie zwieńczone katalogiem, w którym znajdzie się m.in. scenariusz widowiska, zdjęcia ze spektakli z Rosji i z Polski, opis najważniejszych wg Uczestników/Uczestniczek przedsięwzięcia wierzeń ludowych polskich i rosyjskich.

Integracja młodzieży rosyjskiej i polskiej poprzez wspólne tworzenie faktów artystycznych przy jednoczesnym poszukiwaniu wspólnych korzeni w kulturze ludowej. Wzajemne poznawanie miejsc źródłowych w miejscach zamieszkania młodych ludzi pozwoli zobaczyć polską i rosyjską kulturę u jej podstaw bez współczesnych obciążeń stereotypami. Integracja młodzieży rosyjskiej i polskiej, wzajemne poznanie, nawiązanie przyjaznych kontaktów w czasie wspólnej pracy pozwoli na powstanie więzi, które zostaną utrzymane po zakończeniu projektu.

Twórczo i aktywnie spędzony czas w Rosji i w Polsce przybliży młodzież do siebie, da okazję do nawiązania koleżeńskich kontaktów, wymianę doświadczeń i umiejętności. Program spotkania inicjowany przez stronę polską stwarza warunki do lepszego poznania kultury, historii, języka, mentalności i sposobu życia mieszkańców obcego kraju, doprowadzą do wzajemnego zrozumienia i szacunku. Szczególną okazją do poszukiwania podobieństw, a nie różnic jest odwołanie się do wierzeń ludowych mających swoje korzenie w kulturze słowiańskiej. Przygotowywane widowiska teatralne, których organizacja i konstrukcja pozwoli na aktywny udział obu grup młodzieży i stworzenia warunków do pełnego zaangażowania twórczego i emocjonalnego młodzieży.

Kolejne etapy projektu będą miały pełną dokumentację fotograficzną. Z zebranych materiałów zostanie przygotowany folder w dwóch językach, który pozwoli na rozpowszechnienie idei zadania wśród większej liczby Polaków i Rosjan.

logo CPRDiP 2  slupsk small