Pracownia Fotografii Cyfrowej i Analogowej przy Słupskim Ośrodku Kultury prowadzi zajęcia z myślą o uczniach szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych oraz studentów. Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych w zależności od potrzeb.

Celem ogólnym jest rozwijanie zainteresowań sztuką oraz umiejętności fotografowania.

Zadaniem jest dostarczenie wiedzy o umiejętności niezbędnych do tworzenia fotografii w programie Adobe Photoshop w procesie analogowym oraz w fotograficznych technikach szlachetnych. Prowadzi to do rozwijania zainteresowań artystycznych, a także przygotowania uczniów do samokształcenia w tym zakresie.

Pracownia Fotografii Cyfrowej i Analogowej SOK ogłasza nabór dzieci i młodzieży na rok szkolny 2019/2020

Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 17.00 w Ośrodku Teatralnym RONDO przy ul. Niedziałkowskiego 5a, lub pod nr tel. 59 833 97 63

zajęcia foto 2019 20