28698712 2081402675209071 590398522995216986 oKino studyjne Rejs Słupskiego Ośrodka Kultury zaprasza młodzież do udziału w 12. edycji konkursu „Mój pomysł na film”. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do uczniów w wieku 13-19 lat, a jego celem jest popularyzacja sztuki filmowej oraz zachęcanie młodzieży do aktywności twórczej.

Prace konkursowe można zgłaszać w trzech kategoriach:

1. PLAKAT do dowolnego filmu (fikcyjnego bądź istniejącego). Technika wykonania plakatu może być dowolna, format od A3 do A1. Obowiązuje forma papierowa.

2. SCENARIUSZ FILMOWY o objętości do 10 stron A4.

3. KRÓTKOMETRAŻOWY FILM FABULARNY o długości do 10 minut.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę w danej kategorii (jeden scenariusz, jeden plakat, jeden film). Prace konkursowe można dostarczyć osobiście lub przesyłać pocztą na adres: kino studyjne Rejs, al. 3 Maja 22, 76-200 Słupsk z dopiskiem „konkurs Mój pomysł na film” wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.

Termin nadsyłania prac mija 20 maja 2018 roku.

Prace oceniać będzie trzyosobowe jury w składzie: dr Janusz Bohdziewicz (przewodniczący w kategorii film), Daniel Odija (przewodniczący w kategorii scenariusz) oraz Beata Zgodzińska-Wojciechowska (przewodnicząca w kategorii plakat).

Lista zakwalifikowanych prac zostanie ogłoszona do 10 czerwca 2018.

Organizator planuje przyznać nagrody pieniężne, po trzy w każdej kategorii. Finałowa gala odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2018.

Regulamin i karty zgłoszenia na pobrania na stronie: http://www.emcek.pl/index.php/kino_rejs/konkursy_filmowe/moj_pomysl_na_film/2018_edycja_xii