Słupski Ośrodek Kultury

Ośrodek Teatralny Rondo | Pracownia Ceramiczna

karnickaAleksandra Karnicka – związana z Teatrem Rondo od najmłodszych lat. Należała do grupy „Teatr Rondo”, z którą zagrała spektakle „Szłość samojedna”, „Kot w butach”, „Klaunada”,  prezentując  je na festiwalach w Portugalii, Francji i Czechach. Zagrała w widowiskach plenerowych „Moce Świętojańskie”, „Najemnicy świata” i „Legenda o gryfie”. Brała również udział w pokazach i akcjach teatralnych organizowanych przez Teatr Rondo. Obecnie jako pracownik organizuje festiwale, pokazy, przeglądy, w 2012 roku była komisarzem Ogólnopolskiego Festiwalu Interpretacji Dzieł S. I. Witkiewicza "Witkacy pod strzechy".  Przy wparciu Katarzyny Sygitowicz-Sierosławskiej i Macieja Sierosławskiego prowadzi grupę Teatralną Słudzy Lorda Szambelana oraz warsztaty teatralne dla młodzieży.

miedziewskiStanisław Miedziewski – instruktor teatralny. Studia reyżyserskie PWSTiF w Łodzi. Przez kilka sezonów związany był z Teatrem im. W. Horzycy w Toruniu, gdzie współpracował z Markiem Okopińskim. Odbył staż w Teatrze B. Brechta w Berliner Ensamble. Prowadził warsztaty teatralne w Art Centre w Cambridge, Francji, Rosji i Danii.

W 1976 roku wspólnie z Antonim Franczakiem aktywował w Słupsku istniejący wcześniej Teatr Rondo gdzie pracuje do dziś. Do jego największych zasług należy powołanie Słupskiej Sceny Monodramu, gdzie pracował m. in. z Wioletą, Komar, Marcinem Bortkiewiczem, Caryl Swift, Mieczysławem Giedrojciem i Natalią Sikorą. Jego aktorzy są zapraszani na festiwale o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej w kraju oraz na Festiwale Teatralne między innymi w Rumunii, Czechach, Słowacji, Mołdawii, Rosji, Turcji, Ukrainie i USA.

Jest również animatorem i reżyserem wieczorów ekscentrycznych w rocznicę urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza. Przedsięwzięcie te gromadzą na scenie aktorów zawodowych, młodzież, ludzi różnych profesji dla których teatr jest pasją.

Organizował spotkania z teatrem dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studentów, „lekcje teatralne" połączone są z prezentacjami monodramów i wykładem teatralno-literackim na temat autora tekstu i rozwiązań teatralnych w spektaklu. Jego recenzje z przedstawień Teatru Dramatycznego, a później Nowego Teatru zamieszczane były na łamach lokalnych mediów np. „Głosu Pomorza" i „Zbliżeń". Pisze także artykuły do książek o tematyce edukacyjnej dzieląc się w nich swoimi doświadczeniami i wiedzą.

kasia sKatarzyna Sygitowicz-Sierosławska - instruktor teatralny. Z domami kultury związana od 1987 roku, w Rondzie pracuje od 1992 r., zajmuje się edukacją teatralną, wychowaniem przez teatr oraz propagowaniem kultury teatralnej w zakresie: prowadzenia grup teatralnych, pracy indywidualnej w pracowni monodramu, pracy z recytatorami w pracowni słowa, realizacji programów profilaktyczno-wychowawczych wykorzystujących techniki teatralne, prowadzenia warsztatów teatralnych dla instruktorów i nauczycieli, wykorzystywania teatru w edukacji historycznej i patriotycznej, realizacji spektakli i widowisk plenerowych, organizacji przeglądów i konkursów recytatorskich i teatralnych dla dzieci i młodzieży.

Wykształcenie:
studia wyższe: Psychopedagogika,  Filozofia kultury,
studia podyplomowe: Artterapia. Terapia ruchowa,
kursy: Warsztaty Teatralne dla Instruktorów – CAK, Kurs Socjoterapii oraz warsztaty dramy, pracy nad wyrazistością słowa, realizacji widowisk plenerowych itp.

Nagrody:

 • Nagroda za reżyserię – Dziatwa – Łódź 1993
 • Nagroda Instruktorska – Baltic Satelid – Sejny 1993
 • Instruktorska Nagroda Indywidualna – Dziatwa – Łódź 1994
 • Nagroda II stopnia Prezydenta Miasta Słupska 1995
 • Nagroda za scenariusz - Baltic-Satelid Sejny 2003
 • Nagroda w XXXVI Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej Teatru” - Instruktor Roku 2003
 • Nagroda Dyrektora SOK 2005
 • Stypendium Prezydenta Miasta - 2007 - na wydanie książki „Arteterapia jako remedium na agresję i przemoc. Teatr w działaniach profilaktyczno - wychowawczych”
 • Nagroda I stopnia Prezydenta miasta Słupska 2007
 • Nagroda w XL Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej teatru - TEATR 2008” w kategorii edukacja teatralna
 • Nagroda  za reżyserię - Złota Misa  31. Biesiady Teatralnej w Horyńcu-Zdroju 2010 na Konfrontacjach Małych Form Teatralnych
 • Stypendium Prezydenta Miasta - 2012 - na wydanie książki „Teatr samorodny. Grupa teatralna Gwizdże – radość tworzenia”
 • Nagroda Instruktorska na XXXVI OTSS „Wobec własnego czasu” w Wałczu - 2012
 • Nagroda III stopnia Prezydenta Miasta Słupska 2014
 • List gratulacyjny Prezydenta Miasta Słupska z okazji 10 edycji festiwalu „Sam na scenie” - 2014
 • Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2014
 • Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego – 2015

m.sieroslawskiMaciej Sierosławski - Instruktor pracowni muzycznej i teatralnej, animator kultury, od 1987 roku związany z domami kultury w Słupsku. Zajmuje się nagłaśnianiem i organizacją imprez muzycznych i teatralnych, nagraniami, digitalizacją oraz obróbką materiałów muzycznych; Nagłaśnianiem i oprawą muzyczną imprez rekreacyjnych organizowanych przez macierzystą jednostkę, a także przez różne instytucje miejskie.

Czynny muzyk - gitara basowa, w zespołach: „Irokeez" (1987-1989), „Jeszcze Jedno Takie Trio" (1990-2003), obecnie „Shakin' Daddies", „Handszpaki".

Od 1992 współprowadzi i przygotowuje rozwiązania scenograficzne spektakli grupy teatralnej „GWIŻDŻE". Komponuje i opracowuje muzykę do spektakli, pokazów i widowisk teatralnych Teatru Rondo. Jest pomysłodawcą i realizatorem autorskich programów o charakterze profilaktyczno-wychowawczym, uczestniczy także w prowadzeniu warsztatów teatralnych i edukacyjnych. Współuczestniczy w organizowaniu festiwali i przeglądów teatralnych, konkursów recytatorskich oraz innych imprez realizowanych w SOK i innych placówkach kultury w mieście.

... staram się po „mojemu" łączyć muzykę z teatrem myślę, że bez szkody dla żadnej ze stron i chyba udaje mi się to z zadowalającym skutkiem, o czym świadczą otrzymane opinie i nagrody...

Nagrody

 • wyróżnienie za opracowanie muzyczne do spektaklu Grupy Teatralnej GWIŻDŻE na Międzynarodowym Festiwalu Baltic Satelid w Sejnach (2003)
 • Nagroda Dyrektora Słupskiego Ośrodka Kultury (2005)
 • Nagroda Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie – Oddział Okręgowy w Słupsku – dla instruktora muzycznego za szczególne zasługi na rzecz działalności teatralnej (2006),
 • Nagroda I stopnia Prezydenta Miasta Słupska (2007),
 • Nagroda Ministra Kultury XL Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej Teatru" TEATR 2008 w kategorii edukacja teatralnej, oraz Nagrody za spektakle Grupy teatralnej „Gwiżdże" (1993-2012).

w.dawidczykWiesław Dawidczyk – aktor lalkarz, instruktor teatralny, animator kultury. Absolwent pomaturalnego studium instruktorów teatru Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Aktor teatrów w Białymstoku i Słupsku. Założyciel prywatnych teatrów „Gapcio” i „Unus”, w których zrealizował osiem premier dla dzieci i dorosłych ponad 2000 przedstawień). Od 23 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą, studentami i dorosłymi, jako reżyser, instruktor i animator kultury. Ponad 10 lat prowadził warsztatowe zajęcia teatralne i wykłady z historii dramatu w II LO w Słupsku. Współpracuje z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury i teatrami. Zrealizował 96 premier teatralnych (także w ramach projektów z dziećmi i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi). Współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, gdzie prowadzi warsztatowe zajęcia teatralne z nauczycielami.

Pomysłodawca i realizator m.in. Konfrontacji Teatralnych – dziecięcych i młodzieżowych, Festiwalu Kultur Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. M. Eluchny- Emilianow i Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości M. Grechuty.

xxxIMG 1883aMałgorzata Burjan - absolwentka filologii polskiej z terapią pedagogiczną, związana z edukacją pozaformalną od 2010 roku. Ukończyła Szkołę Animatorów Społecznych oraz Szkołę Coachów Inicjatyw Młodzieżowych.

Animatorka kultury, realizatorka autorskich projektów skierowanych do młodzieży. Kilka lat pełniła funkcję koordynatorki akcji społecznych i  wolontariatu przy Banku Żywności w Słupsku.

Z Teatrem Rondo związana od liceum. Uczestniczka konkursów recytatorskich, spektakli Stanisława Miedziewskiego. 
W Teatrze Rondo pracuje od 2015 roku. Prowadzi zajęcia muzyczno-rytmiczne z dziećmi i dorosłymi, grupę teatralną "Projekt Mokotów", zajęcia animacyjne dla "Dzieciaków z podwórka". W pracy animacyjnej porusza się w obrębie pedagogiki zabawy, aktywizuje poprzez rytm, muzykę i teatr. Zajmuje się także poezją śpiewaną, występując na ogólnopolskich konkursach i festiwalach.