Rękodzielnia na wakacjach, jak co roku, zaprasza na atrakcyjne warsztaty rękodzielnicze, przygodę na wycieczce, niezapomniany seans filmowy i dużą dawkę dobrej zabawy.

Drodzy rodzice/opiekunowie, ze względu na specyficzną sytuację organizujemy bardzo małe grupy i zwracamy się z prośbą o dokładne przeczytanie poniższych zasad, dotyczących rekrutacji.

Nasza oferta skierowana jest do dzieci od 7 roku życia.

Organizator półkolonii nie zapewnia wyżywienia (dziecko powinno być wyposażone w drugie śniadanie i napój)

Terminy:

Turnus I  29.06.-03.07.- godz. 9.00-12.00

Turnus II 29.06.-03.07.- godz. 13.00-16.00

Turnus III 06.07.-10.07.-godz. 9.00-12.00

Turnus IV 13.07.-17.07.-godz.9.00-12.00

Koszt: 70 zł od osoby (opiekunów osób wpisanych na listę proszę o wpłatę na konto SOK: mBank 84 1140 1153 0000 2182 2100 1001, z dopiskiem  Rękodzielnia na wakacjach + imię dziecka, najpóźniej do 26.06.2020 r.

Zapisy: nr. tel.: 59 842 47 07

Potwierdzeniem uczestnictwa w półkolonii "Rękodzielnia na wakacjach" jest złożenie w Rękodzielni SOK wszystkich, kompletnie wypełnionych dokumentów wraz z potwierdzeniem dokonania wpisowego na wskazane w ogłoszeniu konto.

W czasie półkolonii organizowanych przez Słupski Ośrodek Kultury uczestników będą obowiązywały  wytyczne GIS, MZ i MEN  dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, których celem jest:

  1. Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku.
  2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w wypoczynku.
  3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
  4. Stosowanie się w miejscu wypoczynku do wymogów określających warunki bezpieczeństwa
  5. Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego.

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie rodzica / opiekuna

Karta zgłoszenia uczestnika

Karta kwalifikacyjna uczestnika