plakat K5 stycznia 2018 o godzinie 12:00 zainaugurujemy nowy rok wystawą w Galerii Rondo.

Karolina Przyboś tworzy bardzo specyficzny, elegancki i subtelny fotograficzny dziennik podróży po Europie, w którym na pierwszy plan wysuwa się ponadczasowość odwiedzanych przez nią miejsc – najczęściej znanych zabytków i innych ważnych elementów zachodnioeuropejskiej kultury. Powstałe fotografie dość często są wycinkami obrazów dziewiętnastowiecznego miasta i jego architektury. Prace tworzone przez młodą artystkę są pozbawione osadzenia w konkretnym czasie, miejscu - są pozbawione kontekstu. Specyficzna wrażliwość autorki sprawia, że miejsca z pozoru odległe, pochodzące z różnych stylów i epok łączą się w jeden bardzo spójny i intrygujący cykl. Różnice pomiędzy nimi zacierają się, tworząc ciąg obrazów mających wspólny mianownik.

Karolina Przyboś urodzona w 1999 w Tarnowie, jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Rzeszowie. Od zawsze interesuje się sztuką i kulturą, a fotografii mówi, że stanowi niezwykle
ważny element jej życia. Fotograficznych inspiracji szuka w otaczającym świecie, ludziach i tworzonych przez nich dziełach. Najbliższa jest jej estetyka XIX-wiecznych fotografii. Od 2014 roku uczęszcza na zajęcia pracowni fotograficznej Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie. Jej czas wypełnia również malarstwo, rysunek oraz wolontariat.