Słupsk guma chromianowa na płótnie 40x50 cm20 lutego 2018 zapraszamy do SOK na warsztaty pt. "Grupa Fotograficzna Technik Szlachetnych - Guma Chromianowa". Zajęcia odbędą się w godzinach 12:00-16:00, poprowadzi je Maciej Gawlak.

Niezwykła technika fotograficzna zwana gumą (fr. gomme bichromatee, ang. gum bichromate, niem. Gummidruck) powstała w drugiej połowie dziewiętnastego wieku. Technika ta, zaliczana do fotograficznych technik szlachetnych, związana jest ściśle ze zjawiskiem światłoczułości mieszaniny składającej się z gumy arabskiej, dwuchromianu potasowego lub amonowego oraz pigmentów mineralnych. Z tego względu zaliczana jest do technik chromianowych, w odróżnieniu od bardziej popularnej fotografii, opartej na solach srebra. Jej odkrycie, rozwój i doskonalenie, jako środka wypowiedzi twórczej, łączone jest między innymi z takimi nazwiskami jak: Robert Demachy, Hugo Henneberg, Heinrich Kuhn, Hans J. Watzek, James Packham, Edward Steichen.

W latach dwudziestych i trzydziestych XX w. fotografia gumowa była bardzo rozpowszechniona. W gumie tworzyli m.in.: Jan Bułhak, Janina Mierzecka, Józef Świtkowski, Henryk Mikolasch, Marian Dederko oraz Witold Dederko. Obecnie w czasach szybkiej i masowej fotografii cyfrowej następuje powrót do dawnych ręcznych, mozolnych metod, które dają niepowtarzalne efekty. Fotografia powoli odzyskuje dawną dostojność.

Przygotowanie fotogramu jest całkowicie ręczne i jednostkowe. Artysta samodzielnie preparuje papier i mieszaninę światłoczułą, którą ręcznie nakłada na podłoże i ręcznie wywołuje w kąpieli wodnej. Każdy fotogram w tej technice jest więc niepowtarzalny - staje się unikatem.