Maciej GawlakPracownia Fotografii Analogowej i Cyfrowej SOK

ZAPRASZA

osoby zainteresowane alternatywnymi technikami fotograficznymi

do Pracowni Gumy Chromianowej.

Guma chromianowa – nazwa od składników emulsji uczulającej papier,

to jedna ze szlachetnych technik, której początki datowane są na koniec XIX w., a dokładniej na rok 1897,
kiedy to James Packham publikuje nowy sposób uczulania papieru. Technika ta, rozwinęła się najbardziej w Europie,
Jeżeli chodzi o gumy wielobarwne, to aktualnie pracuje nad nimi większość polskich gumistów, a wśród nich Konrad Pollesch,
Marek Grausz, Dorota Grausz, Tomasz Grabiec, Szymon Dederko, Przemysław Barański.

Można powiedzieć, że od połowy lat osiemdziesiątych technika gumowa przeżywa prawdziwy renesans w Polsce.

Cieszy się również zainteresowaniem niektórych mieszkańców Słupska.

Zapisy pod numerem telefonu (59) 8339763