Podczas prowadzonego projektu zostaną przeprowadzone zadania studyjne i plenerowe oraz otwarte wykłady związane z historycznym aspektem portretów i autoportretów.

Zadania wizualne (warsztatowe), związane będą z możliwościami portretowania oraz z wybranymi aspektami autoportretu (w tym selfie).

Założonym celem badawczym będzie cykl otwartych wykładów i zajęć warsztatowych porównanie znaczenia portretu/autoportretu dawniej i współcześnie.

Projekt zakończony zostanie dwoma wystawami prac studentów w Słupsku - w Galerii OT Rondo i Słupskim Ratuszu, natomiast dydaktycy Katedry Fotografii przeprowadzą dla uczniów Pracowni Fotografii Cyfrowej i Analogowej Słupskiego Ośrodka Kultury wykład i warsztaty, które odbędą się na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Planowanym efektem naukowym i praktycznym będzie przeprowadzenie projektu, który wskazuje na możliwości wykorzystania zarówno wiedzy z historii sztuki (fotografii) w realizacji projektu, jak i możliwości technologicznych,  przeprowadzenie wykładów i warsztatów dla młodzieży z SOK w Słupsku, zorganizowanie dwóch wystaw będących zwieńczeniem pracy nad projektem.

Warsztaty prowadzą   dr Agnieszka Babińska , mgr Anna Włodarska,

 mgr Magdalena Czajka