Na XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Fotograficzny „Witkacy i ja” wpłynęły ogółem 374 prace z 31 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym 197 prac plastycznych i 177 fotografii.

Galeria OT Rondo i Słupski Ośrodek Kultury zapraszają na wystawę prac uczniów klas fototechnicznych ze słupskiego drzewniaka. Prezentowane zdjęcia to w większości prace zaliczeniowo-warsztatowe wykonywane w czasie zajęć pod kierunkiem Janusza Wrońskiego i Krzysztofa Tomasika.

Ekspozycja pt. "My Różnorodne" to zbiór fotografii ukazujących różnorodność spojrzenia młodzieży na sztukę jaką jest fotografia. Prezentowane realizacje powstawały na przestrzeni ostatnich lat. Fotografie są bardzo zróżnicowane, począwszy od czarno-białych, wykonanych klasycznie aż po obiekty fotograficzne i portret. Zdjęcia są formą wypowiedzi, ukazują światło, głębie ostrości, detale i barwę.

Kolejna z cyklu fotograficznych wystawa prac studentów gdańskiej ASP bez tytułu. Do udziału zostali zaproszeni wybrani studenci z Wydziału Rzeźby i Intermediów. Prezentowane realizacje powstały w Pracowni Fotografii Projektowej prowadzonej przez dr Agnieszkę Babińską (fotografia) i mgr Jarosława Bartołowicza (cyfrowa edycja obrazu). Prace, które można będzie obejrzeć są bardzo zróżnicowane, począwszy od klasycznej fotografii  (Obrazy niemożliwe) poprzez fotografię kreacyjną (Polska/Polka/Niepodległa), fotomontaż, projekty autorskie aż po fotoobiekty (Fetysz). Wernisaż:  26.03.2019 r. o godz.17.00 Wystawa potrwa od 27.03. do 07.04.2019 r.  
Podczas prowadzonego projektu zostaną przeprowadzone zadania studyjne i plenerowe oraz otwarte wykłady związane z historycznym aspektem portretów i autoportretów. Zadania wizualne (warsztatowe), związane będą z możliwościami portretowania oraz z wybranymi aspektami autoportretu (w tym selfie). Założonym celem badawczym będzie cykl otwartych wykładów i zajęć warsztatowych porównanie znaczenia portretu/autoportretu dawniej i współcześnie. Projekt zakończony zostanie dwoma wystawami prac studentów w Słupsku - w Galerii OT Rondo i Słupskim Ratuszu, natomiast dydaktycy Katedry Fotografii przeprowadzą dla uczniów Pracowni Fotografii Cyfrowej i Analogowej Słupskiego Ośrodka Kultury wykład i warsztaty, które odbędą się na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Planowanym efektem naukowym i praktycznym będzie przeprowadzenie projektu, który wskazuje na możliwości wykorzystania zarówno wiedzy z historii sztuki (fotografii) w realizacji projektu, jak i możliwości technologicznych,  przeprowadzenie wykładów i warsztatów dla młodzieży z SOK w Słupsku, zorganizowanie dwóch wystaw będących zwieńczeniem pracy nad projektem. Warsztaty prowadzą   dr Agnieszka Babińska , mgr Anna Włodarska,  mgr Magdalena Czajka