Słupski Ośrodek Kultury

Ośrodek Teatralny Rondo | Pracownia Ceramiczna

Opiekę nad Klubem Plastyka im. Stefana Morawskiego sprawuje Elżbieta Żołyniak.

Instruktorem w Pracowni Rzeźby jest Zenon Frąckiewicz.