W działalności Pracowni Muzycznej Słupskiego Ośrodka Kultury można zdecydowanie zauważyć kilka nurtów związanych bezpośrednio z tworzeniem muzyki, jej upowszechnianiem, rejestracją i archiwizacją, jak i działalnością czysto usługową. Wyróżnić tu należy Studio nagrań/Salę prób, Nagłaśnianie imprez, prowadzenie Słupskiego Archiwum Muzycznego, oraz działalność środowiskową na rzecz miasta i mieszkańców, wreszcie -  organizację imprez muzycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.