Julia Kuc Mikaszewicz 11Prace pięciorga uczestników zajęć ze Słupskiego Ośrodka Kultury zostały docenione przez jurorów organizowanego przez Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Technicznych w Słupsku III Ogólnopolskiego Konkursu plastyczno - fotograficzno - filmowego "JA.

Na konkurs wpłynęły łącznie 183 prace: 75 plastycznych, 105 fotograficznych oraz 3 filmy. Spośród reprezentujących Pracownię Fotografii Cyfrowej i Analogowej SOK uczestników konkursu nagrody w kategorii fotograficznej zdobyły Weronika Stanisławska Julia Kuc-Mikłaszewicz, natomiast wyróżnienia otrzymali Julia Ceranowska Jędrzej Polanek.

Ponadto do wystawy pokonkursowej zakwalifikowały się prace Mai KalinowskiejJulii StolarczykMichaliny TuliszkiAlicji Różyckiej Szymona Wojewody. Opiekunem wszystkich wymienionych adeptów fotografii jest Jadwiga Girsa-Zimny.

W kategorii plastycznej wyróżnienie otrzymała Agata Ptak, której opiekunką jest Aleksandra Ciecholewska.

 

Nagrodzone prace Weroniki Stanisławskiej i Julii Kuc-Mikłaszewicz

Wyróżnione prace Julii Ceranowskiej i Jędrzeja Polanka

Prace zakwalifikowane na wystawę pokonkursową (Maja Kalinowska, Julia Stolarczyk, Michalina Tuliszka, Alicja Różycka i Szymon Wojewoda)

 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!