Crazy JumpSłupski Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza dzieci w wieku od 5 do 10 lat do uczestnictwa w zajęciach stałych grupy tańca nowoczesnego "Crazy Jump". 

Grupa specjalizuje się w technice disco dance. Dzieci w trakcie zajęć zajmują się: 

  • pogłębianiem wrażliwości na muzykę i ruch,
  • budzeniem wiary we własne możliwości, poprzez pokonywanie tremy i nieśmiałości,
  • doskonaleniem poczucia rytmu,
  • kształceniem umiejętności tanecznych,
  • integracją i rozwojem umiejętności pracy w grupie.

Zajęcia prowadzi instruktor: Marzena Piołunkowska. Pierwsze zajęcia odbędą się w poniedziałek 12 września 2016 godz. 17:00. Następnie dobywały się będą regularnie w poniedziałki i czwartki od godz. 17:00 do 18:00

Informacje szczegółowe pod numerem telefonu: 515-135-700