W swej działalności nie zapominamy o współpracy z innymi ośrodkami kultury oraz niezależnymi i nieformalnymi grupami, mającymi swoje pomysły na realizację i kształt organizowanych przez Pracownię Muzyczną imprez. Od kilku lat współpracujemy ze słupską sceną alternatywną, bez względu na jej wewnętrzne podziały. I może dlatego doszło do powstania i realizacji cyklicznych imprez o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

andy quattro Back up gelb
calf blind vandal host-skrubbeltrang-schwarz
karcer kejser jam