marshall2W Sali Prób, będącej jednocześnie częścią Studia Nagrań, odbywają się regularne spotkania zespołów i solistów od wielu lat współpracujących z SOK-iem (czasem nawet MOK-iem i WDK-iem), jak i nowych, obiecujących wykonawców o zróżnicowanych gustach i preferencjach muzycznych. Regularne próby odbywają się zazwyczaj w godzinach popołudniowo-wieczornych, ale również przedpołudniowych - o ile zaistnieje taka potrzeba i nie koliduje to z innymi ustaleniami i planami Pracowni Muzycznej.

Próby zespołów odbywają się codziennie w godzinach popołudniowo-wieczornych wg grafiku ustalonego z pracownikami działu.