gra 3 teatryGra Miejska "Trzy Teatry" organizowana jest przez Nowy Teatr, Ośrodek  Teatralny RONDO i Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru.

Gra odbędzie się 25 marca 2017 roku w Słupsku, w godzinach od 12.00 do 15.00.

Celem Gry jest przybliżenie jej uczestnikom informacji dotyczących historii słupskich teatrów, wiedzy o teatrze i teatralnych technikach.
Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty, których liczba jest zależna od stopnia poprawności wykonania zadania.

Udział w Grze jest bezpłatny!