W sobotę, 14 grudnia, rozstrzygnęliśmy 31. edycję konkursu plastycznego KINO W OCZACH DZIECKA. Informacje o zwycięzcach i osobach wyróżnionych są już dostępne na naszej stronie.

W dniu 14 grudnia 2013 w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku zostało powołane Jury konkursu KINO W OCZACH DZIECKA w składzie:

1. Małgorzata Golecka - przewodnicząca Jury
2. Bożena Konarowska
3. Elżbieta Łukaszus-Mijewska

Na 31. edycję konkursu napłynęło 260 prac. Tym razem dzieci do swojej twórczości plastycznej zostały zainspirowane następującymi filmami obejrzanymi w kinie REJS: RYCERZ BLASZKA, PINOKIO, KUMBA, GDZIE JEST GWIAZDKA.

Jury, po wnikliwej ocenie prac, postanowiło przyznać następujące nagrody:

KATEGORIA klas 1.
1. miejsce Krystian Żurowski klasa I a, I SSP STO Ewa Nowak
2. miejsce Marika Ługowska klasa I a, SP 5 Ilona Orlikowska
3. miejsce Julia Kowanda klasa I d, SP 5 Julita Majewska

KATEGORIA klas 2.
1. miejsce - Antek Janusz klasa II, SP 4, opiekunka: Zofia Szula
2. miejsce - Oliwia Mundziel, klasa II b, I SSP STO, opiekunka: Iwona Matiuszko
3. miejsce - Laura Rodziewicz, klasa II b, I SSP STO, opiekunka: Iwona Matiuszko

KATEGORIA klas 3.
1. miejsce - Zosia Werra, klasa III a, I SSP STO, opiekunka: Lidia Książek
2. miejsce - Alicja Piszko, klasa III c, SP 2, opiekunka: Małgorzata Kneblewska
3. miejsce - Kaja Szeremeta, klasa III a, I SSP STO, opiekunka: Lidia Książek

KATEGORIA klas 4-5
1. miejsce - Patrycja Kieliszek, klasa IV b, SP 3, opiekunka: Wioletta Małachowska
2. miejsce - Natalia Drzewiecka, klasa IV, SP 2, opiekunka: Ewa Szuchyta
3. miejsce - Kinga Kuta, klasa V, SP 2 Ewa, opiekunka: Szuchyta

wyróżnienia:
Michał Mączkowski, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Kacper Jas, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Hania Nachyła, klasa I a, SP 2, opiekunka: Małgorzata Kneblewska
Hubert Mielniczuk, klasa I a, SP 2, opiekunka: Małgorzata Kneblewska
Kornelia Sroka, klasa IV, SP 2, opiekunka: Ewa Szuchyta
Amelia Szewel, klasa V, SP 2, opiekunka: Ewa Szuchyta
Katarzyna Szymczak, klasa II b, I SSP STO, opiekunka: Iwona Matiuszko
Artur Kowalczyk, klasa II b, I SSP STO, opiekunka: Iwona Matiuszko
Amelia Rudnik, klasa II b, I SSP STO, opiekunka: Iwona Matiuszko
Emily Bavnbek, klasa II b, I SSP STO, opiekunka: Iwona Matiuszko
Magdalena Sołtyka, klasa IV c, SP 3, opiekunka: Wioletta Małachowska

Jury postanowiło ponadto przyznać specjalne wyróżnienie za cykl prac zainspirowanych filmem "Gdzie jest gwiazdka?" uczniom klasy II Szkoły Podstawowej nr 4 pod opieką pani Zofii Szuli: Natalii Radziejewskiej, Marcie Prądzyńskiej, Julii Ellert, Pawłowi Kamińskiemu, Gracjanowi Krumplewskiemu oraz Mikołajowi Mielczarek.

.

Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom, którzy zechcieli wziąć udział w naszym konkursie. Laureatom i ich opiekunom szczerze gratulujemy, a pozostałym życzymy szczęścia przy następnej edycji (już w marcu)!

Uroczystość rozdania nagród odbyła się 18 grudnia 2013 (środa) w sali TANGO Młodzieżowego Centrum Kultury (al. 3 Maja 22 w Słupsku) o godz. 13.00.Prace nagrodzone i wyróżnione można było podziwiać na wystawie pokonkursowej w holu kina REJS.

logo PISF

Konkurs plastyczny KINO W OCZACH DZIECKA został dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

 

Galeria prac dzieci:

KAT. 1 - 1. miejsce - Krystian Żurowski

KAT. 1 - 2. miejsce - Marika Ługowska

KAT. 1 - 3. miejsce - Julia Kowanda

KAT. 2 - 1. miejsce - Antek Janusz

KAT. 2. - 2. miejsce - Oliwia Mundziel

KAT. 2. - 3. miejsce - Laura Rodziewicz

KAT. 3. - 1. miejsce - Zosia Werra

KAT. 3. - 2. miejsce - Alicja Siszko

KAT. 3. - 3. miejsce - Kaja Szeremeta

KAT. 4-5 - 1. miejsce - Patrycja Kieliszek

KAT. 4-5 - 2. miejsce - Natalia Drzewiecka

KAT. 4-5 - 3. miejsce - Kinga Kuta

WYRÓŻNIENIE - Amelia Rudnik

WYRÓŻNIENIE - Amelia Szewel

WYRÓŻNIENIE - Artur Kowalczyk

WYRÓŻNIENIE - Emily Bavnbek

WYRÓŻNIENIE - Hania Nachyła

WYRÓŻNIENIE - Hubert Mielniczuk

WYRÓŻNIENIE - Kacper Jas

WYRÓŻNIENIE - Katarzyna Szymczak

WYRÓŻNIENIE - Kornelia Sroka

WYRÓŻNIENIE - Magdalena Sołtyka

WYRÓŻNIENIE - Michał Mączkowski

WYRÓŻNIENIE - Gracjan Krumplewski

WYRÓŻNIENIE - Julia Ellert

WYRÓŻNIENIE - Marta Prądzyńska

WYRÓŻNIENIE - Mikołaj Mielczarek

WYRÓŻNIENIE - Natalia Radziejewska

WYRÓŻNIENIE - Paweł Kamiński