Cykl spotkań pn. "Cudak? nie Cudak!" - projekt realizowany we współpracy Słupskiego Ośrodka Kultury i Towarzystwa Kultury Teatralnej - Teatr Rondo.

21-30 października 2019.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków PFRON i Miasta Słupsk.

Cudak A2 PFRONProgram posłuży poszerzaniu wiedzy na temat problemów związanych z niepełnosprawnością. W czasie każdego spotkania zostanie pokazany spektakl teatralny pt. "Cudak",  odbędą się warsztaty - cykl zabaw i ćwiczeń oraz  rozmowa z dziećmi. Przedstawienie pokazuje dzieciom historię osoby niepełnosprawnej w sposób bardzo atrakcyjny (estetycznie i wizualnie) a jednocześnie przejmujący.

Niepełnosprawność nie powinna wpływać na postrzeganie drugiej osoby i jej udziału w życiu społecznym. Bardzo często brak wiedzy o niepełnosprawności stanowi dużą barierę
w nawiązywaniu relacji rówieśniczych i akceptacji osób "odmiennych".  Chcemy to zmienić, propagując ideę, że niepełnosprawność jest "normalna". Osoby niepełnosprawne intelektualnie, czy ruchowo czują taka samo jak "normalni". Dzieci niepełnosprawne są radosne, pełne marzeń, pasji i odwagi jak wszystkie inne. Nadto są ambitne, lojalne, chcą się uczyć i rozwijać.

                

Celem zadania jest przełamywanie stereotypowego obrazu osób niepełnosprawnych, który często jest skutkiem niewiedzy, lęku oraz braku doświadczeń w relacjach z tymi osobami. Ukierunkowanie tematyki pogadanki na kwestie społeczne stanowi istotną informację o skojarzeniach i obrazie osoby niepełnosprawnej, który funkcjonuje na etapie edukacji podstawowej.

Projekt wpisuje się w prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich dyskryminacji. W ramach zadania odbędzie się 15 spotkań, w których weźmie udział ok. 750 dzieci z młodszych klas słupskich szkół podstawowych.

Spektakl "Cudak"

fot. Krzysztof Piotrkowski

 

Warsztaty prowadzone przez Przemysława Laskowskiego

fot. Krzysztof Piotrkowski

Prace młodych widzów

Film dokumentalny podsumowujący projekt

realizacja: Paweł Sadowski

O projekcie "Cudak? Nie cudak!" przeczytać można w artykule Joanny Mereckiej-Łotysz na stronie Radia Gdańsk

Rozmowa z Anną Waśniowską na antenie Radia Gdańsk, również przeprowadzona przez Joannę Merecką-Łotysz.