"Hanna i Hannelore" to realizowany przez Słupski Ośrodek Kultury projekt, obrazujący powojenną rzeczywistość Słupska, trudne relacje polsko-niemieckie i losy ludzi, dla których Słupsk w 1945 roku stał się domem, oraz tych, dla których przestał nim być.
Projekt powstał we współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i przy wsparciu finansowym Muzeum Historii Polski i Miasta Słupska.
Dopiero w 1945 roku Słupsk znalazł się w granicach Polski. Z tym stanem rzeczy wiązała się konieczność jego zasiedlenia. Według danych z pierwszego przeprowadzonego po wojnie spisu ludności Słupsk liczył 33 115 osób, w tym 32 026 osób ludności napływowej (przede wszystkim z kresów II Rzeczpospolitej oraz mieszkańcy Warszawy i jej okolic) i 1089 autochtonów.
Projekt „Hanna i Hannalore” jest wieloskładnikowym wydarzeniem kulturalnym przywracającym pamięć o skomplikowanych relacjach powojennych mieszkańców Słupska, ale też „opowieścią” o budowaniu życia od podstaw w nowej rzeczywistości polityczno-społecznej ziem odzyskanych.
Elementami zadania stały się:
Multimedialny spektakl teatralny „Hanna i Hannalore” oparty na autorskim scenariuszu, ukazującym powojenną rzeczywistość, zamkniętą umownie w latach 1945 – 1948, poprzez pryzmat doświadczeń dwóch kobiet: Polki i Niemki. Spektakl ten będzie nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale też wpisze się w lekcje historii prowadzone dla uczniów szkół średnich.
Premiera spektaklu została poprzedzona ulicznymi działaniami parateatralnymi, polegającymi na inscenizacji przedstawiającej przyjazd do Słupska, przyjmowanie i lokowanie repatriantów w przestrzeni zgodnej z prawdą historyczną (od dworca po pl. Zwycięstwa). Akcja odbyła się w piątek, 18 października o godz. 14:00 w słupskim ratuszu.
Całości dopełniła wystawa fotograficzna „Słupsk powojenny”, przygotowana przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, zawierająca fotografie z lat 1945-60 ukazujące wojenne zniszczenia, ale też odbudowę miasta i jego codzienne życie.

DZIAŁANIA PARATEATRALNE W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ (ZDJĘCIA)

 
Premiera spektaklu "Hanna i Hannelore" w reżyserii Stanisława Miedziewskiego na podstawie scenariusza Bożeny Konarowskiej odbyła się 20 października o godz.19:00 w Bazie Kultury SOK przy ul. Braci Gierymskich 1. W tytułowe role wcieliły się Anna Rau i Ilona Zaremba. Muzykę skomponował Andrzej Szczucki, zaś kostiumy i scenografię opracowała Aleksandra Chrzan. Autorem plakatu jest Wojciech Stefaniec.

PREMIERA SPEKTAKLU W BAZIE KULTURY SOK (ZDJĘCIA)

Hanna i Hannelore pop
 Dnia 14 grudnia spektakl został po raz pierwszy pokazany na deskach Teatru RONDO.
fot. Krzysztof Piotrkowski