Deklaracja dostępności serwisu Słupskiego Ośrodka Kultury

Słupski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.sok.slupsk.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.sok.slupsk.pl

Data publikacji serwisu: 2002-02-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2019-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • W niektórych sekcjach strony internetowej została wyłączana widoczność ramki focusa, co stanowi barierę dostępu do strony
 • Do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcją
 • Zdjęcia w galerii nie posiadają opisu
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakladki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany
 • Na stronach Słupskiego Ośrodka Kultury znajduje się wiele plików do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiszy kursorów, Tab i Enter

Nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki. W całym serwisie można zmienić kolor tła, kontrast i wielkość czcionki za pomocą narzędzi dostępnych w nagłówku strony

Firefox, Chrome, Microsoft Edge:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok\

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Przygoda,.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 59 842 63 49

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

SZKOŁA KULTURY (siedziba główna Słupskiego Ośrodka Kultury), ul. Stefana Banacha 17, Słupsk

Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się na poziomie 0. 

Dla osób na wózkach dostępny jest podnośnik prowadzący na korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 

OŚRODEK TEATRALNY RONDO, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 5a, Słupsk

Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się na poziomie 0. 

Dla osób na wózkach dostępny jest dźwig prowadzący na korytarz i pomieszczenia na każdej z kondygnacji

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 

RĘKODZIELNIA, ul. Wojska Polskiego 10a, Słupsk

Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się na poziomie 0. 

Dla osób na wózkach dostępny są wyłącznie pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 

EMCEK, al. 3-go Maja 22, Słupsk

Do budynku prowadzą dwa wejścia prowadzące na poziomy 0 i 1. 

Dla osób na wózkach dostępny jest podjazd prowadzący na taras na poziomie 1. W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.