W sprawach dotyczących pracy i praktyk prosimy pisać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach wolontariatu prosimy pisać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRACA

Oferta pracy – pracownik utrzymania czystości (sprzątanie)

Słupski Ośrodek Kultury poszukuje pracownika do zespołu osób odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w budynku Ośrodka Teatralnego Rondo

Opis stanowiska / Obowiązki:

 • zamiatanie, mycie i dezynfekcja podłóg,
 • odkurzanie i pranie wykładzin, tapicerki krzeseł i foteli,
 • wycieranie kurzu na meblach, urządzeniach elektrycznych i sprzęcie komputerowym
  (z wyłączeniem monitorów), z parapetów, grzejników, obrazów,
 • usuwanie zabrudzeń z przeszkleń w meblach, gablotach, drzwiach, lamp,
 • mycie i odkażanie umywalek, armatury i urządzeń sanitarnych w toaletach i  łazienkach,
 • mycie dozowników do mydła i ręczników oraz luster,
 • mycie okien, drzwi oraz ościeżnic,
 • stałe doglądanie i uzupełnianie środków sanitarno-higienicznych w toaletach, łazienkach,
 • kontrolowanie i uzupełnianie brakujących środków czystości w porozumieniu z Kierownikiem Administracyjnym,
 • opróżnianie koszy na śmieci w trakcie sprzątania pomieszczeń do wskazanych zbiorczych pojemników,
 • regularne podlewanie roślin znajdujących się w pomieszczeniach,
 • wykonywanie prac porządkowych w obiektach SOK oraz na terenach przyległych do obiektów,
 • pomoc przy realizacji bieżącej działalności,
 • sprzątanie dodatkowych pomieszczeń w czasie pełnienia zastępstwa na czas nieobecności w pracy innych pracowników

Wymagania:

 • brak przeciwskazań zdrowotnych do prac fizycznych,
 • dyspozycyjność, uczciwość i pracowitość,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • zdolność do pracy w weekendy oraz święta (charakterystyka pracy w ośrodku kultury)

Nasza Oferta:

 • zatrudnienie w oparciu umowę o pracę – wymiar 0,5 etatu,
 • pracę w miłym i ciekawym zespole,
 • atrakcyjne zadania umożliwiające rozwój osobisty,
 • możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych

Aplikację zawierające Curriculum Vitae prosimy przesyłać w formie e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Słupski Ośrodek Kultury ul. S. Banacha 17 76-200 Słupsk

Zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami

Aplikacje muszą zawierać dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.”

Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Słupski Ośrodek Kultury z siedzibą w Słupsku, ul. Banacha 17 tel. 598456441, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 598424707
 2. Cele i podstawy przetwarzania
  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 3. Prawa osób, których dane dotyczą
  1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt 2.
  2. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt 1. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Okres przechowywania danych
  1. w zakresie wskazanym w pkt 2.a, 2.b i II.c Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji,
  2. w zakresie wskazanym w pkt II.d Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
  3. w zakresie wskazanym w pkt II.e Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
 5. Odbiorcy danych.
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
  2. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  1. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 7. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
  1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt 1.

PRAKTYKI

Słupski Ośrodek Kultury od wielu lat, współpracuje z uczelniami z naszego regionu i z Polski. Pomagamy kształcić przyszłych menadżerów i animatorów kultury oraz studentów kierunków artystycznych. Osoby odbywające u nas praktyki, aktywnie uczestniczą i współtworzą wydarzenia kulturalne. Pracują także z dziećmi i młodzieżą w edukacji kulturalnej, zdobywając tym samym, doświadczenie niezbędne w przyszłej pracy.

WOLONTARIAT

Słupski Ośrodek Kultury jest miejską instytucją kultury, która rocznie organizuje kilkadziesiąt imprez. Skala tych działań jest bardzo szeroka. W naszym repertuarze znajduje się kilka dużych i rozbudowanych logistycznie wydarzeń, w realizacji których pomagają wolontariusze. Zadania, które im przypadają są zróżnicowane i uzależnione od realizowanego projektu.

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, wymagamy przede wszystkim zapału, sumienności i rzetelności w działaniu.

W zamian za wasze zaangażowanie oferujemy udział w interesujących projektach kulturalnych, w czasie których zdobędziecie nie tylko cenne doświadczenie przy organizacji imprez, ale również pisemne zaświadczenie o odbytym wolontariacie.

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  w temacie wiadomości wpisując „Wolontariat”.

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu wolontariuszy, wypełnij formularz i prześlij mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje o rekrutacjach do konkretnych projektów będą publikowane w aktualnościach.