PDKNa początku 1953 roku utworzono Dom Kultury Związków Zawodowych. Placówka mieściła się na ul. Bolesława Bieruta (obecnie Szarych Szeregów). 17 lipca 1953 roku uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Słupsku powołano Powiatowy Dom Kultury i przekazano w użytkowanie pięciopiętrowy budynek o powierzchni 1034m2 przy Placu Armii Czerwonej (obecnie Stary Rynek, dawniej siedziba banku).  Pierwszym kierownikiem placówki był Tadeusz Mekler. W PDK znalazły siedzibę:

 • ośrodek metodyczno- instrukcyjny;
 • biblioteka repertuarowa;
 • klub plastyka;
 • biblioteka powiatowa;
 • lokalne radio tzw. radiowęzeł;
 • Związek Teatrów Amatorskich;
 • Liga Obrony Kraju;
 • Towarzystwo Krzewienia Wiedzy Praktycznej;
 • Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne;
 • Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli;
 • Towarzystwo Krzewienia Wiedzy Powszechnej;
 • pracownia kroju i szycia;
 • Korespondencyjne Liceum Ogólnokształcące.

W PDK działały: sekcja teatralna, taneczna, muzyczna, plastyczna, klub szaradzistów. Opiekę merytoryczną sprawowano nad klubami PGR, klubami Ruchu, świetlicami wiejskimi, uniwersytetami ludowymi, żeńskim uniwersytetem ludowym, amatorskimi orkiestrami i zespołami muzycznymi.

W początkowym okresie działania  PDK był głównym organizatorem imprez „ku czci i z okazji’ np.: corocznie organizowano akademie z okazji powstania ZSRR, urodzin Lenina,  urodzin „wielkiego Polaka” Feliksa Dzierżyńskiego, powstania PZPR,  powołania PKWN, wyzwolenia Słupska. Organizowano odczyty, kursy savoir-vivre, gotowania, nauki języków obcych, oraz  konkursy  „z wiedzy na temat” np.: lodołamacza Lenin, rolnictwa radzieckiego, wojny w Korei …

W październiku 1968 roku Powiatowy Dom Kultury zostaje przeniesiony do Starego Teatru przy ul. Jaracza 31. W planach było przekazanie placówce nowego obiektu przy ul. Wałowej, jednak decyzją władz  administracyjnych i partyjnych ulokowano tam teatr.

25 października 1971 roku, na podstawie decyzji Powiatowej Rady Narodowej, placówka zostaje przeniesiona do budynku przy ul. Pawła Findera 3.

W 1975 roku w związku z reformą administracyjną Słupsk stał się miastem wojewódzkim i PDK uzyskał status Wojewódzkiego Domu Kultury (zarządzenie wojewody słupskiego – Jana Stępnia z dnia 26 czerwca 1975 r.).

Równolegle do Wojewódzkiego Domu Kultury w Słupsku funkcjonował od 1976 Miejski Dom Kultury, jego siedziba mieściła się początkowo w Osiedlowym Klubie Kultury „Emka”.  1 stycznia 1977 roku powołano Miejski Ośrodek Kultury, który rozpoczął działalność w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” przy ul. Braci Gierymskich.

234W 1979 roku, funkcjonująca już w ramach WDK sekcja teatralna - Ośrodek Teatralny „Rondo”, otrzymała od miasta budynek po byłym kościele ewangelicko-augsburskim przy ul. M. Niedziałkowskiego. Trzy lata później ruszyły pracy adaptacyjne, które zakończyły się dopiero w roku 1985. Na przełomie 1985 i 1986 O.T. Rondo rozpoczyna działalność w nowej siedzibie.

Wojewódzki Dom Kultury funkcjonował do 31 marca 1991 roku po czym przemianowany został na Wojewódzki Ośrodek Kultury. W tym samym czasie, na mocy porozumienia Wojewody Słupskiego i Prezydenta Miasta, Miejski Ośrodek Kultury został filią Wojewódzkiego Ośrodka Kultury.

Wojewódzki Dom Kultury, później Wojewódzki Ośrodek Kultury sprawował nadzór merytoryczny nad działalnością domów i klubów kultury na terenie województwa oraz działalnością środowiskową na rzecz miasta.

5 sierpnia 1992 roku wygasła umowa dzierżawy obiektu przy ul. Pawła Findera. WOK został przeniesiony na ulicę Braci Gierymskich. W 1996 roku WOK staje się instytucją podległą Zarządowi Miasta.

Po kolejnej reformie administracyjnej, uchwałą Rady Miasta z dnia 24 lutego 1999 r., po raz kolejny zmieniono statut i nazwę placówki. WOK stał się samorządową instytucją kultury, a terenem jego działania - miasto. Wprowadzono nazwę Słupski Ośrodek Kultury.

W 2004 roku rozpoczęła działalność Pracownia Ceramiczna SOK w budynku przy ul. Wojska Polskiego. W 2011 obiekt wyburzono, a na jego miejscu powstała rozbudowana Pracownia, oddana do użytku w styczniu 2012 r.

IMG 20171107 152702Decyzją Rady Miejskiej w Słupsku 1 lutego 2018 Słupski Ośrodek Kultury został połączony z Młodzieżowym Centrum Kultury, tworząc atrakcyjną i bardziej efektywną w działaniach nową instytucję kultury pod nazwą „Słupski Ośrodek Kultury”. Młodzieżowe Centrum Kultury, już jako Emcek stało się jedną z pracowni SOK.

Kadra instruktorska pozostała bez zmian, a wszystkie wymienione poniżej obiekty sprawują swoje dotychczasowe funkcje. Sztandarowe imprezy SOK-u i MCK-u, jak Dni Kultury Żydowskiej, konkurs Ośmiu Wspaniałych, Finał WOŚP, Sam na Scenie, Niemen Non Stop czy Witkacy Pod Strzechy pozostały na stałe w kalendarium. Poszerzona baza obiektów i zasobów została wykorzystana do powiększenia oferty SOK i stworzenia ulepszonej platformy pod stare i nowe wydarzenia kulturalne.

1 lutego 2020 roku, po 43 latach działalności w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz", główna siedziba Słupskiego Ośrodka Kultury przeniosła się do przekazanego przez miasto budynku po wygaszonym Gimnazjum nr 4 przy ul. Stefana Banacha 17.

Słupski Ośrodek Kultury kontynuuje i rozwija działalność: PDK, MOK-u, WDK-u, WOK-u, a obecnie również MCK. W chwili obecnej SOK administruje czterema budynkami:

 • Słupski Ośrodek Kultury - Szkoła Kultury przy ul. Stefana Banacha 17;
 • Rękodzielnia SOK przy ul Wojska Polskiego 10a;
 • Ośrodek Teatralny Rondo przy ul. M. Niedziałkowskiego 5a.
 • Emcek i Kino Rejs przy al. 3 Maja 22

Opracowali: Wanda Lenc-Dziurawiec, Maciej Swornowski