Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny „Kulturowe przeplatanki” został rozstrzygnięty.

Jury konkursowe miało niezwykle trudne zadanie, ponieważ każda z prac była piękna i niepowtarzalna.

Po naradzie jury przyznało cztery nagrody i trzy wyróżnienia.

Nagrody w konkursie otrzymują:

Tetiana Sugoniako, Wiktoria Blyzniuk, Wiktoria Sorokina, Zuzanna Jaszul.

 

Wyróżnienia w konkursie otrzymują:

Daryna Rudenko, Oleksandra Zamyrailo i Zacharij Bunczuk.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy na oficjalne wręczenie nagród, które odbędzie się 28.08 w Słupsku, na Bulwarach nad rzeką Słupią, podczas Festiwalu Kultury Wschodniosłowiańskiej – Dni Kultury Ukraińskiej.

 


 

З радістю інформуємо вас, що мистецький конкурс "Культурні переплетіння" завершено.

Жюрі конкурсу мало надзвичайно складне завдання, тому що кожна представлена робота була прекрасна і неповторна.

Після наради жюрі визначилося з чотирма основними нагородами і  трьома відзнаками.

Нагороди в конкурсі отримують:

Тетяна Сугоняко, Вікторія Близнюк, Вікторія Сорокіна, Сюзана Яшул.

Відзнаками нагороджені:

Дарина Руденко, Олександра Замирайло і Захар Бунчук.

Дякуємо всім учасникам за участь в конкурсі.

Вітаємо переможців і запрошуємо на церемонію вручення нагород, яка відбудеться 28.08 в Слупську, на бульварах над річкою Слупя, під час Фестивалю Східнослов'янської Культури - Дні Української Культури.