Droga Mieszkanko, Drogi Mieszkańcu!
Po kilkuletniej przerwie wracamy z badaniem dotyczącym diagnozy potrzeb kulturalnych. Naszym marzeniem jest, aby inicjatywy i wydarzenia kulturalne w Słupsku były dopasowane do potrzeb jego mieszkanek i mieszkańców. Dlatego uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankiety. Zebrane odpowiedzi pozwolą na zidentyfikowanie nie tylko potrzeb, ale także zasobów i samodzielnych inicjatyw. Tym razem badaniami obejmujemy osoby zamieszkujące obszary Śródmieścia i Zatorza. By nasza diagnoza miała charakter oceny dopełniającej pragniemy także poznać opinie i potrzeby osób z doświadczeniem uchodźczym mieszkających aktualnie w naszym mieście.
Dziękujemy za poświęcony czas! Zapraszamy również na KulPikniki, które odbędą się:
18 maja 2024 g. 14:00 - 16:00 pod Emcekiem
19 maja 2024 g. 14:00 - 16:00 pod Zamkiem Książąt Pomorskich
Zespół Słupskiego Ośrodka Kultury.
Diagnoza przeprowadzana jest w ramach projektu "Integracyjne inicjatywy lokalne" realizowanego w zakresie programu Dom Kultury+.