Słupski Ośrodek Kultury wraz z Klubem Plastyka im. Stefana Morawskiego, Stowarzyszeniem Obszar Wrażliwości Twórczej, Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku oraz Hufcem Ziemi Słupskiej ZHP zapraszają na otwarcie wystawy "Wiosna ze św. Jerzym", które odbędzie się w dniu imienin Jerzego, 23 kwietnia o godz. 17.00 w kaplicy św. Jerzego przy placu bł. Bronisława Kostkowskiego w Słupsku.

wiosna ze sw.Jerzym A2Św. Jerzy prawdopodobnie był trybunem w legionach rzymskich, zmarł śmiercią męczeńską w Palestynie za panowania cesarza Dioklecjana Nikomedyjskiego na przełomie III i IV wieku n.e. Jest patronem rycerzy, płatnerzy, wędrowców, artystów, szpitali, więźniów i harcerzy. Ikonografia najczęściej przedstawia św. Jerzego na koniu, przebijającego włócznią smoka, czasem w scenie męczeńskiej śmierci od miecza.

Głównym punktem wydarzenia jest wystawa zbiorowa malarstwa i rzeźby Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego i przedstawienie św. Jerzego jako patrona artystów, harcerzy i bibliotekarzy. 

Reprezentacja słupskiego hufca ZHP przedstawi sztandar ze św. Jerzym z 1945 r., a także zorganizuje szereg gier i zabaw harcerskich. Nie zabraknie paleniska, na którym upiec będzie można kiełbaski.

Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała stanowisko do book crossingu, czyli nieodpłatnej wymiany książek.

Wydarzenie uświetnią również tańce białogłów w strojach przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej Dąbrówce oraz pokaz rycerski przedstawiający walkę ze smokiem.

Zapraszamy serdecznie.