CERAMIKA I MAKRAMA. KULTURALNA INTEGRACJA.

Kategoria
Rękodzieło
Termin
2022-09-27 17:00
Miejsce
Ośrodek Teatralny Rondo, ul. Niedziałkowskiego 5a
Strona WWW
Słupski Ośrodek Kultury zaprasza na otwarcie wystawy prac uczestniczek i uczestników zajęć ceramicznych oraz makramy, które odbyły się w ramach projektu „Kulturalna integracja”. Wernisaż odbędzie się w dniu 27 września o godz. 17:00 w Galerii OT Rondo przy ul. Niedziałkowskiego 5a.
 
Wystawa jest podsumowaniem ceramicznych, makramowych, muzycznych, kulturowych i językowych wyzwań, które podjęły dzieci oraz dorośli z Polski i Ukrainy. Wspólna przestrzeń twórcza była pomostem do porozumienia i poznania się, odkrywania pasji oraz nieskrępowanej zabawy i odpoczynku.
Wernisaż uświetni występ grupy instrumentalnej, której „Kulturalną integrację” umożliwiły rytmy i dźwięki instrumentów muzycznych. Ponad to minirecital na bęben i drumle dadzą Małgorzata Burjan oraz Viktoriia Sorokina.
Wystawa będzie otwarta do 6 października 2022 r.
Wstęp wolny.
Projekt realizowany jest w ramach programu „Kultura-Interwencje. Edycja 2022.”
i współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury i Miasta Słupsk.
 
Слупський Центр Культури запрошує на відкриття виставки робіт учасників майстер-класів з кераміки та макраме, які проходили в рамках проекту: “Культурна інтеграція”. Вернісаж відбудеться 27 вересня о 17.00 в Галереї Театрального Центру “Рондо” (по вул. Niedziałkowskiego, 5a).
 
Виставка є підсумком штудіювання технік кераміки, макраме, музики, вивчення культури і мови, які осягнули діти і дорослі з Польщі та України. Спільний творчий простір став містком до порозуміння та пізнання один одного, веселощів та відпочинку.
Вернісаж прикрасить виступ інструментальної групи, яку “Культуральна інтеграція” надихнула через ритми і звуки музичних інструментів. Крім того, міні-концерт на барабанах і спеціальному народному інструменті дадуть Малгожата Бурьян і Вікторія Сорокіна.
Виставка буде відкрита до 6 жовтня 2022 р.
Вхід вільний.
Проект реалізований в рамках програми “Культура-Інтервенція. Випуск 2022” і співфінансований з ощаджень Національного Центру Культури і Міста Слупська.
 
 

Terminy

  • 2022-09-27 17:00