W działalności Pracowni Muzycznej Słupskiego Ośrodka Kultury można zdecydowanie zauważyć kilka nurtów związanych bezpośrednio z tworzeniem muzyki, jej upowszechnianiem, rejestracją i archiwizacją, jak i działalnością czysto usługową. Wyróżnić tu należy Studio nagrań/Salę prób, Nagłaśnianie imprez, prowadzenie Słupskiego Archiwum Muzycznego, oraz działalność środowiskową na rzecz miasta i mieszkańców, wreszcie -  organizację imprez muzycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Po połączeniu Słupskiego Ośrodka Kultury z Młodzieżowym Centrum Kultury zajęcia muzyczne odbywają się w dwóch obiektach - Szkole Kultury przy ul. Stefana Banacha 17 i Emceku przy al. 3-go Maja 22.

W swej działalności nie zapominamy o współpracy z innymi ośrodkami kultury oraz niezależnymi i nieformalnymi grupami, mającymi swoje pomysły na realizację i kształt organizowanych przez Pracownię Muzyczną imprez. Od kilku lat współpracujemy ze słupską sceną alternatywną, bez względu na jej wewnętrzne podziały. I może dlatego doszło do powstania i realizacji cyklicznych imprez o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

andy quattro Back up gelb
calf blind vandal host-skrubbeltrang-schwarz
karcer kejser jam