Z okazji rozpoczynających się ferii zimowych kino REJS przypomina i zachęca młodszą część swojej widowni do udziału w nieustającym konkursie plastycznym „Kino w oczach dziecka”. Z oczywistych powodów w tym szczególnym okresie prosimy, by inspiracją dla młodych artystów były filmy obejrzane w wirtualnej sali kina REJS.

KINO W OCZACH 572x800

 

Na mojeekino oferta dla dzieci została umieszczona w specjalnej zakładce, co ułatwia wyszukanie filmów odpowiednich dla młodego widza. Znajdziecie tam kolekcję blisko dwudziestu tytułów filmów animowanych i aktorskich z całego świata, jednak ze znaczącą przewagą produkcji europejskich. Są to filmy interesujące i wartościowe, które poza tym, że są znakomitą rozrywką dla całej rodziny, mogą stać się punktem wyjścia do szerszej rozmowy o świecie, różnorodności i tolerancji. Wśród nich nie zabrakło uwielbianych przez starszych i młodszych filmów z cyklu „Biuro detektywistyczne”, „Kacper i Emma” czy „Pettson i Findus”. Gorąco polecamy animacje: japońską „Mirai”, o tym, jak zaakceptować pojawiające się na świecie młodsze rodzeństwo, a nieco starszym widzom francuską „Marona. Psia opowieść” o odpowiedzialności za naszych czworonożnych przyjaciół.

 

Na prace w 45. edycji specjalnej konkursu "Kino w oczach dziecka" czekamy do końca stycznia 2021.

 

Regulamin konkursu KINO W OCZACH DZIECKA

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Kino w oczach dziecka” jest kino REJS Słupskiego Ośrodka Kultury
2. Celem konkursu jest rozwijanie i poszerzanie zainteresowań dzieci, zarówno filmowych, jak i plastycznych
3. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu słupskiego
4. Prace oceniane będą w różnych kategoriach wiekowych: przedszkole - edukacja wczesnoszkolna, klasy I - III, IV - VI, VII - VIII
5. Prace powinny być zainspirowane filmami obejrzanymi w kinie Rejs, stacjonarnie lub w sali wirtualnej na platformie mojeekino
6. Prace winny mieć format nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A2. Preferowane techniki to rysunek i malarstwo. Wyklucza się prace wypukłe
7. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz tytuł filmu
8. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach
9. W każdej edycji uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace
10. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji
11. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne
12. Galerię prac nagrodzonych obejrzeć będzie można na stronie internetowej konkursu. Dopuszcza się także publikację, wraz z danymi autora, na Instagramie i Facebooku
13. Prace prosimy nadsyłać na adres: kino REJS, Teatr RONDO, Słupski Ośrodek Kultury, ul. Niedziałkowskiego 5, 76-200 Słupsk
14. "Kino w oczach dziecka" jest konkursem nieustającym, a kolejne edycje rozstrzygamy zazwyczaj dwa razy do roku, w czerwcu i grudniu