24. Witkacy pod strzechy

24. Międzynarodowy Konkurs Interpretacji Dzieł S.I. Witkiewicza "Witkacy pod strzechy"

Jak Witkacy

"Jak Witkacy..." Warsztaty dla dzieci w wieku 7-11 lat, prowadzone przez Kamę Kuik

Quercus Melodica

Spektakl muzyczny "Nasycić nienasycenie"

Witkacy na słońce i deszcz

Akcja plastyczno-teatralna, Liceum Plastyczne im. St. I. Witkiewicza

Witkacy Cacy Cacy

Akcja plastyczna w przestrzeni miejskiej pt. "Reforma"

MIMOTO

Spektakl "Blatta Orientalis"

Wystawa prac plastycznych

"Witkacy - kreska plama kolor"; prace plastyczne dzieci i młodzieży polonijnej z miasta Kotłas w Rosji

Teatr Tworzeń Ograniczonych

Spektakl "Czekanie na..."

wyniki 2021

24. Międzynarodowy Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacy pod strzechy" już za nami. Przez trzy dni swoje prace zaprezentowało kilkudziesięciu artystów reprezentujących niemal każdą dziedzinę sztuki. 

Zjednoczony Protokół decyzji
Jurora Ekscentrycznego, Jurora Honorowego

oraz wszystkich innych osób przyznających nagrody

24. Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza

„Witkacy pod strzechy” w dniu 18 września 2021 r.

Juror Ekscentryczny w osobie Marka Średniawy postanawia przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

Nagrodę w wysokości 2500 zł ufundowaną ze środków Narodowego Centrum Kultury dla Grupy Teatralnej Krejzole – Warsztat Terapii Zajęciowej Koło w Słupsku za „Obrazki ruchomo-śpiewacze dla krzywaków i krzywaczek”, które udowadniają, że jeśli tylko się chce to można pokonać wszelkie bariery i ograniczenia. Przemysław Laskowski ze swoimi podopiecznymi po raz kolejny wystrzelił witkacowski „nabój wysokiej marki eksplozywności leżący spokojnie na łące”. Wspaniale, że Witkacy „ma ludzi” w Słupsku – tak trzymać!

Nagrodę w wysokości 2000 zł ufundowaną ze środków Narodowego Centrum Kultury dla Akademija za umjetnost i kulturu w Osijeku (Republika Chorwacji) za znakomity spektakl „Matka” oraz

wyróżnienie w wysokości 500 zł ufundowane ze środków Narodowego Centrum Kultury dla Tatjany Bertok-Zupković za brawurową kreację w roli tytułowej. Cieszy obecność wysokiej próby inscenizacji Witkacego w chorwackim teatrze.

Pozostałe nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Nagrodę w wysokości 750 zł dla Kamy Kuik z Pucka za „Autoportrety kalendarzowe” – kontynuację tradycji „Firmy Portretowej” na swoich warunkach i we własnym rozpoznawalnym stylu.

Nagrodę w wysokości 750 zł dla Teatru Yndywydualngo z Bytomia za happening teatralnawy „Witkacy na cacy, na tacy czyli nie ma bata na butę buta bytu?”. Nie wiemy, czy Witkacy podczas „Abstanowki willowo-pałacowej” miał okazję berać po ślunsku, ale Andrzej Chłapecki przekonał, że to możliwe. Dzięki happeningowi pozostał potencjał wyrażenia utworów i myśli Witkacego po kaszubsku i nie tylko.

Nagrodę w wysokości 750 zł dla Teatru w Kinie z Darłowa za spektakl „Wariat i zakonnica, czyli nie ma złego, co by na jeszcze gorsze nie wyszło”. Doceniam wierność tekstowi i wskazówkom autora. Silną stroną spektaklu były role Walpurga, siostry Anny i epizod Walldorffa.

Wyróżnienie w wysokości 500 zł otrzymuje Anna Musialska z Ogrodzieńca, za projekt kostiumu dla tytułowego bohatera dramatu  „Gyubal Wahazar”. Ośmiornica jest trafną metaforą nieobliczalnego dyktatora-tyrana obezwładniającego, do czasu, swoich poddanych.

Wyróżnienie w wysokości 500 zł otrzymują Kamil Macejko i Bartosz Giecewicz ze Słupska za monolog „Mam na imię Kamil” - rozmowa z nieobecnym. Szczerość,  autentyczność i dystans do siebie samego stanowią o sile tej rozmowy.

Wyróżnienie w wysokości 500 zł otrzymuje Oliwia Pucek z Dąbrówki za „Spektakl bezosobowy” – sceniczną interpretację własnego utworu. Pochwalam odwagę i kreatywność Autorki, której udało się sprawnie połączyć własny tekst z jego interpretacją sceniczną.

Wyróżnienie w wysokości 500 zł otrzymuje Akademia Teatru Młodego Aktora MDK z Barcina za spektakl „W małym dworku”. Moje uznanie za podjęcie wyzwania inscenizacji dramatu „po Bożemu” i z szacunkiem dla oryginalnego autorskiego tekstu. To dziś rzadkość.

Wspólne specjalne rodzinne wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymują Julia Drąg za pełne wrażliwości opowiadanie „Spotkanie ze śmiercią” i Marta Drąg za komiks, obie z Tarnowa Podgórnego. Cieszę się, że w tym szczególnym przypadku Witkacy stał się kimś prawie z rodziny. Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Katarzyna Wojciechowska z Łodzi za opowiadanie „Ogólne zamieszanie”, którym udowadnia, że Witkacy jest na tyle uniwersalny, że może nawet pełnić funkcje terapeutyczne.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Dobrawa Szuwalska ze Słupska za opowiadania "Pustkowie" i wiersz "Cisza", w których wykazała się wyobraźnią i wyczuciem klimatu twórczości Witkacego.

 "Cisza", w których wykazała się wyobraźnią i kreatywnością.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Dominika Liszkiewicz z Piły za wiersz „Czysta Forma”, w którym udało się połączyć ideę Witkacego z poezją konkretną.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Anna Pokora z Rumi za "Dobre rady wiedźmy spod szóstki", czyli kreatywną próbę fabularyzacji dramatycznej serii rysunków Witkacego.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Jakub Krok z Krakowa za oryginalną próbę stworzenia historiozoficznego dramatu „Piknik” i konsekwentne poszukiwanie i budowanie własnego stylu.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Stanisław Pardo ze Słupska za inspirowaną „Narkotykami” rozprawkę we współczesnym duchu sieciowym  „Kalifornijska trzeźwość.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Aleksandra Kalista ze Szczecina za kreatywne fotografie inspirowane twórczością Witkacego.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Maciej Rajewski z Warszawy za 2 z 3 eksponowanych obrazów” – tych inspirowanych bezpośrednio twórczością Witkacego.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Oliwia Żołnierczyk ze Słupska za kreatywne fotografie „Kosmos Witkacego” inspirowane twórczością Witkacego.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Oliwia Grzelak ze Słupska za kreatywne fotografie inspirowane twórczością Witkacego.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Maja Chrzan ze Słupska za kreatywne fotografie inspirowane twórczością Witkacego.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł otrzymuje Nina Prusak za projekt składu książki „Narkotyki” i plakat do spektaklu, które cechuje czystość formy, umiar i elegancja.

Wyróżnienie w wysokości 250 zł ufundowaną ze środków Instytutu Witkacego otrzymuje Lubomir Gromadzki z Rembertowa za opowiadanie „Zaginione historie skrzatów” kreatywnie odczytujące obraz „Kompozycja fantastyczna”.

Juror Honorowy w osobie Macieja Witkiewicza postanawia przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


Nagrodę w wysokości 800 zł za "Mam na imię Kamil" rozmowa z nieobecnym otrzymują Kamil Macejko z oprawą akustyczno-muzyczną Bartosza Giecewicza jako przedstawiciele Słupska wspólnie niezwykle emocjonalnie wyrazili egzystencjonalny bunt współczesnego chłopaka, młodzieńca i mężczyzny w kontekście słupskich witkacowskich przemyśleń.


Nagrodę w wysokości 600 zł za "Obrazki ruchomo-śpiewacze dla krzywaków i krzywaczek" otrzymuje Grupa Teatralna Krejzole Warsztat Terapii Zajęciowej Koło w Słupsku. Wyróżniam osobliwe obrazki ruchomo-śpiewacze pokazane przez  słupskich uroczych "krzywaków i krzywaczki". Czyżby naprawdę skrzywionych niejako  witkacowskimi banalnymi wierszowanymi tekstami w stylu purnonsensowej formy jakby brudnej lub oczyszczonej?

Nagrodę w wysokości 550 zł otrzymuje Aleksandra Kalista ze Szczecina, za ogólnie ciekawą kreatywność przedstawioną na tegorocznym konkursie. W szczególności wyróżniam jej grafikę "Krzyk o wolność" oraz  za nieprzesłodzone  łakocie ale te bez farbowanej faktury.

Nagrodę wysokości 600 zł otrzymuje Oliwia Pucek z Dąbrówki, autorka "Wi-tkacze" to subtelna i bardzo wrażliwa dziewczyna uczennica II kl. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu o czym świadczą  jej często poetyckie zwroty w przedstawionym tekście dotyczącym ciekawych interpretacji wyrażania i tworzenia sztuki. Szkoda, że ten tekst przekazany  scenicznie podporządkowany został jakby bezosobowej formie spektaklu, w którym zagubił się wśród gimnastycznych wygibasów tracąc zasadniczą spójność, a z kolei słaby aparat głosowy bez wyrazistego diapazonu akustycznego też zamazywał wartościowe fragmenty inspirowane witkacowskimi nastrojami...


Nagrodę w wysokości 600 zł otrzymuje Stanisław Pardo  ze Słupska za tekst "kalifornijskatrzeźwość". Ta specyficzna auto analiza uzależnień inspirowana witkacowskimi eksperymentami, utrzymana w quasi "czystej formie" w odniesieniach ku faktom szczególnym i poszczególnym... 

Nagrodę w wysokości 600 zł otrzymuje Julia Perzyńska-Wydrych uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, klasa III za "Randka z Witkacym" i wierszyki  są zdecydowanie inspirowane biografią Witkacego oraz refleksjami w jego stylu...

Nagrodę w wysokości 550 zł otrzymuje Mateusz Rymkiewicz z Częstochowy, uczeń kl.VIII za krótki dramacik "Uwikłani" "ku przestrodze" i za wiersze: "Proces", "Udręka" niezaprzeczalnie  stanowiące zgrabne ukłony ku Witkacemu...


Wyróżnienie w wysokości 300 zł otrzymuje Teatr Yndywidualny - Andrzej Chłapecki – Bytom.
Owszem, spotkanie z tym jednoosobowym teatrem było przesiąknięte witkacowskimi myślami ale czy podanymi w dobrym guście? Określiłbym delikatnie, nie raniąc dużego wkładu pracy pana Andrzeja Chłapeckiego, że był to jakby monodram "Cacy, cacy lecz na zardzewiałej tacy".  Zbyt dużo elementów, drobiazgów, bibelotów i siłowe aktorstwo w pewnym sensie zabiło istotne przesłania, które jakby wydawały się mocno sfatygowane korozją niepotrzebnego efekciarstwa... Jednakże wyróżniam ten pokaz jako przykład przerostu formy nad treścią skłaniających się  w kierunku pozytywnych działań...

Wyróżnienie w wysokości 300 zł otrzymuje Akademia Teatru Młodego Aktora MDK w Barcinie za spektakl „W małym dworku”. Niestety, często tak bywa, że ambicje instruktorów przerastają naturalne możliwości młodzieży w powierzanych im rolach scenicznych. Aby bawić się teatrem Witkacego można z powodzeniem kompilować fragmenty jego sztuk i odpowiednio obsadzać je,  adekwatnie do warunków psycho-fizycznych młodych aktorów, a nie "cerować" obsady w sztuczny sposób co miało miejsce w tej prezentacji. Podziwiam zapał tej młodzieży i wysiłek w opanowaniu całego tekstu tego dramatu dlatego przyznaję im skromne wyróżnienie…

Wyróżnienie w wysokości 100 zł otrzymuje Rafał Pawłowski ze Słupska za performance "Glątwa". Założenia tego pokazu zapewne były ciekawe lecz absolutnie nie sprawdzające się w czasach obecnej sytuacji pandemicznej. Prosty scenariusz: tajemniczy osobnik odziany jakby w kosmiczno-cowidowy złoty kombinezon częstuje poszczególnych widzów 40 % śliwowicą dedykowaną Witkacemu. Poczęstowani otrzymywali do przeczytania wybrane aforyzmy szczególnie dotyczące, powiedzmy tej tytułowej "glątwy". Ponieważ po jednym kieliszku trudno być skacowanym, więc autor zabawy sam opróżniał butelkę doznając chyba pewnego rodzaju swoistego kociokwiku wyrażonego stopniowym rozbieraniem się. Ogólnie było nawet sympatycznie lecz jakoś tak dziwnie niejako. Zatem wyróżniam skromnie ową prezentację przyznając 100 PLN jako zwrot kosztów za alkohol, który tej "glątwy" nie wywołał  pozostawiając pewien niedosyt...

Członkowie Słupskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej – Teatr Rondo postanawiają przyznać:

Nagrody w wysokości 250 zł każda ufundowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla twórców rozmowy na słowo i dźwięk pod tytułem „Mam na imię Kamil” Bartoszowi Giecewiczowi i Kamilowi Macejce;

Nagrodę w wysokości 250 zł ufundowaną przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za cykl prac fotograficznych pod tytułem „Spojrzenia” Mai Chrzan;

Nagrodę w wysokości 250 zł ufundowaną przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za opiekę artystyczną przy realizacji ilustracji etiud filmowych pod tytułem „Obrazki ruchomo-śpiewacze dla krzywaków i krzywaczek” Przemysławowi Laskowskiemu;

oraz

Nagrodę Specjalną Słupskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej – Teatr Rondo w wysokości 1000 zł ufundowaną ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za inspirowanie kolejnych pokoleń młodych adeptów fotografii do podejmowania dialogu z twórczością S.I. Witkiewicza. Umiejętność fotografowania Witkacy zawdzięczał ojcu, który o fotografii z synem rozmawiał i recenzował poszczególne odbitki. Taką rolę dla uczestników zajęć Pracowni Fotografii Analogowej i Cyfrowej pełni i Nagrodę otrzymuje Jadwiga Girsa-Zimna – Instruktorka fotografii, fotografka dokumentująca od lat codzienność festiwalową z czułością i uwagą. Za nieocenioną pomoc i okazane serce.

Członkowie STKT – Teatr Rondo dziękują i przyznają karty upominkowe do sieci sklepów Empik w wysokości 50 zł ufundowane ze środków Fundacji Polski Fundusz Rozwoju za czas, serce i nieocenione wsparcie:

 • Alicji Studzińskiej;
 • Lenie Arciszewskiej;
 • Ewie Reichert;
 • Alicji Reichert;
 • Nicoli Łazarów;
 • Dominice Kaczmarek;
 • Magdalenie Jarząb;
 • Weronice Stanisławskiej;
 • Oliwii Żołnierczyk;
 • Maksymilianowi Pyziowi;
 • Szymonowi Wojewodzie;
 • Grzegorzowi Boroszce;
 • Aleksandrze Kaliście.

W Interaktywnym quizie wiedzy o Witkacym „ZWITquizOWANI!” przyznano:

Nagrodę w wysokości 250 zł ufundowaną ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla Justyny Borkowskiej.

Nagrodę w wysokości 150 zł ufundowaną ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla Nicoli Łazarów.

Nagrodę w wysokości 100 zł ufundowaną ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla Marii Wolskiej.

Uczestnicy 24. Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy” otrzymali książki ufundowane przez Państwowy Instytut Wydawniczy oraz Instytut Witkacego.

Uczestnicy 24. Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy” otrzymali upominki w postaci magnesów, lusterek oraz reprodukcji portretów Witkacego ufundowane przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

wyniki 2020

23. Międzynarodowy Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacy pod strzechy" już za nami. Przez trzy dni swoje prace zaprezentowało kilkudziesięciu artystów reprezentujących niemal każdą dziedzinę sztuki.  Poniżej prezentujemy protokoły konkursowe jurorów.


Protokół
Jurora Ekscentrycznego Wojciecha Szeląga
23. Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza
"WITKACY POD STRZECHY" w dniu 19 września 2020 r.

Juror Ekscentryczny w osobie Wojciecha Szeląga postanawia przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

 • Nagrodę w wysokości 1000 zł ufundowaną przez Narodowe Centrum Kultury oraz zestaw książek ufundowanych przez Państwowy Instytut Wydawniczy otrzymuje Nicola Łazarów za wychwycenie bolesnej aktualności tekstu Witkacego w kontekście otaczającej nas rzeczywistości i przekonującą jego interpretację.
 • Wyróżnienie w wysokości 500 zł ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zestaw książek ufundowanych przez Państwowy Instytut Wydawniczy otrzymuje Agnieszka Muraszko za pracę literacką „Scenariusz filmu krótkometrażowego WITEK (dramat na pozór absurdalny)”.
 • Wyróżnienie w wysokości 1500 zł ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zestaw książek ufundowanych przez Państwowy Instytut Wydawniczy otrzymuje Adam Poboży za kreację w spektaklu „Eukarionty-utkane z Witkacego”.
 • Nagrodę w wysokości 2500 zł ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zestaw książek ufundowanych przez Państwowy Instytut Wydawniczy otrzymuje Jakub Krok za teksty literackie.
 • Nagrodę w wysokości 2500 zł ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zestaw książek ufundowanych przez Państwowy Instytut Wydawniczy otrzymuje Anna Musialska za kolekcję ubrań, tkanin i asamblaż pod tytułem „Nieczyste dusze”.
 • Nagrodę wysokości 4000 zł ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zestaw książek ufundowanych przez Państwowy Instytut Wydawniczy otrzymuje zespół Skorupa/Schaefer/Rau/Bochat za instalację wideo na dwoje aktorów pod tytułem „Mątwa”.
 • Nagrodę wysokości 4000 zł ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Duetu Dobrze za performance pod tytułem „Wrażenia”.

Protokół
Słupskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej – Teatr Rondo
23. Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza
"WITKACY POD STRZECHY" w dniu 19 września 2020 r.

Członkowie Słupskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej – Teatr Rondo za rzucenie pereł przed wieprze postanawiają przyznać:

 • Nagrodę w wysokości 500 zł ufundowaną przez Fundację Polski Fundusz Rozwoju Miłce O. Malzahn;
 • Nagrodę w wysokości 500 zł ufundowaną przez Fundację Polski Fundusz Rozwoju Kamie Kuik;
 • Nagrodę w wysokości 500 zł ufundowaną przez Ernst & Young duetowi Giecewicz/Stefaniec;
 • Nagrodę w wysokości 500 zł ufundowaną przez Ernst & Young Duetowi Dobrze.

Za nieocenioną pomoc i okazane serce Członkowie STKT – Teatr Rondo dziękują i przyznają:

 • Alicji Studzińskiej
 • Martynie Szabat
 • Dianie Arefiewej
 • Lenie Arciszewskiej
 • Ewie Reichert
 • Alicji Reichert
 • Weronice Stanisławskiej
 • Oliwii Żołnierczyk
 • Kacprowi Rodakowi
 • Alinie Częścik
 • Aleksandrze Krynickiej

karty prezentowe do Empiku ufundowane przez Fundację Polski Fundusz Rozwoju oraz kalendarze ufundowane przez firmę Witkac.pl.


Nagrody Macieja Rafała Witkiewicza
Jurora Honorowego 23. Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza
"WITKACY POD STRZECHY" w dniu 19 września 2020 r.

Wszystkie Nagrody zostały ufundowane ze środków Fundacji Polski Fundusz Rozwoju.

ADAM URBANOWICZ - [250 PL]
ucz. kl. 8a Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie
" List do Witkacego"
/to skromny list, lecz świadczący o szlachetnej duchowości autora szukającego prawdy w wymiarze artystycznej egzystencji twórczości Witkacego, list bez jakichkolwiek pretensji do wyspekulowanych form literackich/

JAKUB KROK - [250 PL]
ucz. kl. 8  Szkoły Podstawowej im. J.Korczaka  Węgrzce Wielkie
/za utworki pełne poetyckiej metafory, bardzo zgrabnie podane w wysublimowanym klimacie języka polskiego świadczące o niewątpliwym talencie pisarskim ucznia 8 kl. podstawówki...
Ale nie odebrałem tych błyskotliwych fraz, jako witkacowskie inspiracje dotyczące jego twórczości. Jedynie czego mogę dopatrywać się to tej próby poddania się czystemu tworzeniu - w duchu Czystej formy jako pojęcia quasi abstrakcyjnego. Zatem życzę panu Jakubowi Krokowi dalszego doskonalenia warsztatu literackiego przekazu w oparciu o "swoje siebie" wyrażanie lecz bez fałszywych odniesień do fragmentów, w tym wypadku witkacowskich aforystycznych cytatów./
/I jeszcze sprawa monodramu "Ja siebie sobie" : wolałbym gdyby autor siedział spokojnie na krześle, w płaszczu lub bez płaszcza, a nawet nago i postawionym głosem lub wykorzystując nagłośnienie unikając amatorskich gestów wyraźniej skupiłby się na dykcji/

ZUZANNA PERKOWSKA - [250 PL]
 ucz. kl. I liceum - Zespółu Szkół STO w Słupsku
/za formę tekstu piosenki jakby dedykowanej szekspirowskiej Ofelii/
"luty"    Jadwidze Janczewskiej

ZOFIA KAŚKÓW - [250 PL]
ucz. kl. II LO w Zespole Szkół Katolickich im. Świętego Marka w Słupsku
/za "Żywy Witkacy"może trochę nieporadna literacko jest ta wypowiedź, ale dotyczy prostego komunikatu żywego istnienia Witkacego w obecnej świadomości  większości Słupszczan /

AGNIESZKA MURASZKO - [250 PL]
ucz kl.III TOM  Zespołu Szkół Technicznych nr 3 w Słupsku
za Scenariusz filmu krótkometrażowego: "Witek" (dramatu na pozór absurdalnego)
/za ciekawą propozycję mini scenariusza filmowego dedykowanego Witkacemu przez uczennicę, która wykazuje właściwe wykorzystanie materiałów poznawczych/

NATALIA ZAKRZEWSKA - [250 PL]
Narkotyki jako próba osiągnięcia transcendencji w twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza.
/jest krótką rozprawką opartą na właściwej bibliografii, w pewnym sensie ukazuje i porzątkuje temat związany z narkotycznymi eksperymentami Witkacego, których różne odzwierciedlenia znajdujemy w jego twórczości/

ARCHANGIELSKI TEATR DRAMY IM. ŁOMONOSOWA (nagranie)  [500 PL]
/nagroda za "Wrażenia" - Duet Dobrze, performance, za specyficznie trudną zabawę w duchu teatralnej Czystej formy. Ciekawa jest to próba poznawcza witkacowskiej maniery w twórczości i życiu/

TWÓRCZE SIŁY ZESPOLONE, SPEKTAKL SŁUPSK - [500 PL]
"Eukarionty - utkane z Witkacego" odebrałem jako ciekawą propozycję spojrzenia na dwie  postacie, jako te męskie gorejące jądra,  w dramacie "Matka" - na Leona na jego ojca.

WIESŁAWOWI DAWIDCZYKOWI I PAWŁOWI SADOWSKIEMU- [250 PL]
za wszelakie inspiracyjne działania artystyczne, a w tym roku szczególnie za kreatywną gitarową obsługę konkursowych przedsięwzięć: przekazuję symboliczną nagrodę.

JULIA MIELCZAREK - [250 PL]
ze Słupska za portretowe mozaiki

ZOFIA JAKUBIK - [250 PL]
z Wrocławia za pastelowy "Autoportret z maseczką

ANICETA OCHNICKA - [500 PL]
za super szekspirowsko-witkacowską, entuzjastycznie boską, kreację aktorską ubarwiającą przydługą i czasami niesmaczną akcję dotyczącą małżeńskich perturbacji Jadwigi i Stanisława Ignacego Witkiewiczów, według scenariusza spektaklu "Witkacja. Glątwa"
Cóż, zaciekawiły mnie fortepianowe akordy menueta z I Sonaty c-moll op.8 Karola Szymanowskiego dedykowanej Witkacemu oraz sceny oparte na dość "rozbebeszonych" tekstach lecz   trafnie, jednorodnie połącŁzonych. Niestety potem nastąpił przesyt tych zabiegów kompilacyjnych idący jakby w kierunku bez istotnych racji dotyczących, powiedzmy problemów tego pogmatwanego związku  skrajnych osobowości: dynamicznego artysty i uporządkowanej, dość wyniosłej w  zachowaniu urzędniczki, która starała się być jak najtroskliwszą żoną - przyjaciółką...

MARCIN BIKOWSKI TEATR MALABAR HOTEL - [ 500 PL]
Nagradzam symbolicznie aktora grającego Witkcego, pana Marcina Bikowskiego, który stworzył postać bardzo sympatyczną I ciepłą bo: “TAKI BYŁ”.

SKORUPA/SCHAEFER/RAU/BOCHAT - [ 500 PL] z Krakowa
Znakomita parafraza utrzymana w abstrakcyjnej formie “zmątwiałego” dramatu Witkacego, jest to jedyny w tym konkursie syntetyczny spektakl adekwatny do wiadomej rocznicy śmierci.

ANNA MUSIALSKA - [250 PL]
w kolekcję ubrań zatytułowaną "Nieczyste dusze" zostały asamblażowo zaklęte graficzne fragmenty witkacowskich, powiedzmy ogolnie, produktów  nadających  całości ciepłą, nieagresywną tonację pastelowych barw metaforycznie skojarzonych z  "Niemytymi duszami".

wyniki 2019

22. Międzynarodowy Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacy pod strzechy" już za nami. Relację z pierwszych trzech dni festiwalowych znaleźć można tutaj (i tutaj). Czwarty dzień przyniósł długo wyczekiwane rozstrzygnięcia.

W tym roku rolę jurorów pełnił Teatr Malabar Hotel w składzie: Maria Żynel, Marcin Bartnikowski i Marcin Bikowski.

Tak więc miejmy to już za sobą. Oto lista laureatów 22. Witkacego pod strzechy:

Trzy równorzędne PIERWSZE NAGRODY w wysokości  2.500 zł każda, za twórczą interpretację wizualną witkacowskiej dziwności istnienia ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymują:

Aniela Ogrodnik  za pracę "Portret mężczyzny z papierosem",

Tomasz Popławski  za formy ceramiczne "Witkacy patrzy",

Katarzyna Tomasiak za instalację "O rety portrety".

Pięć równorzędnych DRUGICH NAGRÓD w wysokości  1.000 zł każda, ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymują:

Aleksandra BartosiakKacper Bokacz i Adam Poboży za sugestywną interpretację tekstu dramatycznego  S.I. Witkiewicza w spektaklu "Witkacy na słowa, dźwięki i...",

Anton Bolkunov za kostiumy wcielające witkacowski demonizm w spektaklu "Szewcy" Teatru ARTi SZOK z Kazachstanu oraz Teatru Kropka Theatre z Warszawy,

Mikołaj Prynkiewicz za unaocznienie aktualności witkacowskiego katastrofizmu w działaniu pn. "Strzęp szewskiego katastrofizmu w kontekście klimatycznej zagłady".

Dwa równorzędne wyróżnienia po 500 zł każde, ufundowane przez Witkac.pl, otrzymują:

Piotr Glapiński za wyrazistą osobowość sceniczną w spektaklu "W małym dworku"  
  Asz.Teatru z Poznania,

Marcin Kosakowski za przeniesienie halucynacji Witkacego w świat wirtualny.

Wyróżnienia książkowe ufundowane przez Państwowy Instytut Wydawniczy otrzymują:

- zespół aktorski grupy Artystyczne Siły Połączone ze Słupska za wytrwałość w dążeniu do budowania warsztatu scenicznego,

Magdalena Nowak za kultywację witkacowskiej estetyki w fotografii.

Juror Honorowy  w  osobie Macieja Rafała Witkiewicza przyznał NAGRODY w wysokości  1.500 zł, ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla:

-  Jolanty Juszkiewicz, która we współpracy z  kazachstańskim Teatrem ARTiSZOK oraz Teatrem Kropka Theatre z Warszawy, stworzyła niezwykły spektakl ukazujący jak „Czysta forma” może stać się artystycznie wszechstronnie sterylną. Zachwycił mnie ten teatr oczyszczony ze zbędnych fajerwerków -  przedstawiając iście profesjonalną grę aktorską w ciekawej prostej scenografii… Przypominał, poniekąd, słynną wersję „Szewców” wrocławskiego teatru „Kalambur”… przyznaję nagrodę w wysokości 1000 zł.

- grupy teatralnej Artystyczne Siły Połączone ze Słupska, jako jedynemu spektaklowi wyrażającemu hołd ad memoriam patronowi konkursu, z życzeniami dalszego owocnego obcowania z wartościowymi tekstami literackimi ozdobionymi ilustracyjną nastrojową muzyką przyznaję nagrodę w wysokości 500 zł.

Nagrodę Słupskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej - Teatr Rondo w wysokości 1.000 zł podzieloną na dwie równe części oraz książki ufundowane przez Państwowy Instytut Wydawniczy i Instytut Witkacego:

- za przełożenie języka "karaluchów" na komunikację i poczucie humoru współczesnych nastolatków w spektaklu "Odważna księżniczka Magdalena i Karaluchy, czyli wybór
z witkacowskich Juweniliów" otrzymuje Teatr Zamkowa 2 z Bytowa,  

- za próbę owładnięcia widza słowem i wiwisekcję rzeczywistości w kolażu z Witkacym otrzymuje Nicola Łazarów z Poznania

oraz

Nagrody książkowe ufundowane przez Państwowy Instytut Wydawniczy otrzymują:

Maria Aleksandrowicz za prace plastyczne "WITKA/TEX",

Martyna Szabat za dyspozycję, gotowość i energię godną Mistrza Witkacego.

Dyrektorka Słupskiego Ośrodka Kultury, Jolanta Krawczykiewicz przyznała nagrody specjalne:

Wojtkowi Brewce za jedność wielości rzeczywistości ścienno-muralowych mimo niesprzyjających warunków pogodowych.

Karolowi Kochowi za zaskakujące połączenie fingerstyle z kolorami obrazów Witkacego i moją wyobraźnią

Michałowi Studzińskiemu za całokształt i wyjątkowo lekkie pióro oraz umiejętność trafnego komentowania rzeczywistości, w szczególności strachu prezesów przed tęczowymi ziarenkami w jednorodnym żwirku w kuwetach ich kotów

Katarzynie Tomasiak za poruszenie tkliwych tkanek osobowości i łączenie pokrewnych dusz wrażliwych na odbiór obrazów

Jaromirowi Szroederowi za wzruszenie spowodowane refleksją na temat jedności światów wrażliwych

Mikołajowi Prynkiewiczowi za odwagę w poruszaniu nieba i ziemi w obronie Ziemi

oraz Bożenie Grabowskiej za odwagę zmierzenia się z demonami przeszłości

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gościom za tworzenie niepowtarzalnej atmosfery festiwalu. Publiczności za liczne przybywanie na wszystkie wydarzenia festiwalowe. Szczególne ukłony i podziękowania kierujemy do tych, którzy na rusztowaniu - z godziny na godzinę - zmieniali foyer Teatru Rondo. Dziękujemy głównemu sprawcy Wojtkowi Brewce
i jego współsprawcom: Alicji Basichowskiej, Ewie Borowińskiej, Alicji Figiel, Magdalenie Galek, Joannie Król, Alicji Małszyckiej, Magdalenie Nowakowskiej i Mateuszowi Żegunia.

Wszyscy uczestnicy otrzymali torby i gadżety festiwalowe oraz ufundowane przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zestawy pocztówek "Witkacy".

wyniki 2018

Zjednoczony Protokół decyzji 
Jurorki 21. edycji Konkursu Małgorzaty 
Vražić oraz wszystkich innych osób przyznających nagrody

Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza 
Witkacy pod strzechy”w dniu 20 października 2018 r.

Grand Prix za przedstawienie teatralne z prawdziwego zdarzenia i wściekłe poczucie humoru Nagrodę ufundowaną ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 6000 zł, paterę autorstwa Hanny Jastrzębskiej ufundowaną przez Pracownię „Ceramikarnia” oraz nagrody książkowe ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury i Państwowy Instytut Wydawniczy

otrzymuje Teatru Exodus z Ciechanowa za spektakl „Jan Maciej Karol Wścieklica” w reżyserii Katarzyny Dąbrowskiej.

Nagrody równoległe, ale jednak zróżniczkowane w wysokości 2,000 zł każda ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nagrody książkowe ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury i Państwowy Instytut Wydawniczy za wrażliwości sceniczną i artystyczne poszukiwania, aby poszukiwanie te nigdy nie ustały otrzymują:

 • Teatr „Bez Maski” ze Skarżyska Kamiennej za spektakl „Niepojęty przypadek”
 • Duet „Strach przed latem” ze Słupska za performance „Szaleństwo ludzi zdrowych”
 • Grupa „Tak jemy my, jako ludzie dobrze wychowani” ze Słupska za instalację pt. „Podwieczorek u Marianny Splendorek”

Nagrodę ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1000 zł oraz nagrody książkowe ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury i Państwowy Instytut Wydawniczy za animację na wielką skalę aby dalej podążał w metafizyczną głębię i sięgał nawet ku nieskończoności

otrzymuje Klaudiusz Wesołowski z Warszawy za animację komputerową w technice 3D pt. „Miazmat”

Nagrodę ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1000 zł za ekspresyjny mural, który jest niezwykle ciekawą propozycją portretu rozdwojonego otrzymuje Francisco Camilo.

Nagrodę ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1000 zł oraz nagrody książkowe ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury i Państwowy Instytut Wydawniczy za promowanie Witkacego jako rowerzysty, a nie aferzysty oraz ukazanie, że groza egzystencji może kryć się na słupskich ulicach w strugach deszczu

otrzymują Anna i Tomasz Pieńkos z Ostrowii Mazowieckiej za Rajd Rowerowy „W jak Witkacy”, happening pod hasłem „Dbajcie o czystą formę”.

Nagrodę ufundowaną przez Firmę Witkac w wysokości 750 zł oraz nagrody książkowe ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury i Państwowy Instytut Wydawniczy za drapieżną satyrę społeczną i brawurową grę aktorską

otrzymuje Michał Studziński ze Słupska za działanie sceniczne w konwencji solowej etiudy teatralnej pt. „Kardynał na zielonej łące” w reżyserii Stanisława Miedziewskiego.

Nagrodę w tej samej kategorii ufundowaną przez Instytut Witkacego w wysokości 500 zł z życzeniami większej odwagi na scenie i sił metafizycznych na pokonanie tremy

otrzymuje Nicola Łazarów z Poznania za występ sceniczny w konwencji recytatorskiej inspirowany „Niemytymi duszami”

Nagrodę ufundowaną przez Instytut Witkacego w wysokości 500 zł oraz nagrody książkowe ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury i Państwowy Instytut Wydawniczy za efektowną formę, ciekawy podkład muzyczny, jednak z małą naganą za zbyt stereotypowy wybór listów Witkacego, życzymy miłej lektury nauk ścisłych oraz dzieł filozoficznych S. I. Witkiewicza,

otrzymuje duet „Czytagramy” z Warszawy za słuchowisko realizowane na żywo przed publicznością pt. „Twój Witkacjusz, mężuś ukochany”

Nagrodę ufundowaną przez Instytut Witkacego w wysokości 500 zł oraz nagrody książkowe ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury i Państwowy Instytut Wydawniczy za wyjątkowo poruszające i barwne prace oraz monochromatyczne exlibrisy

otrzymuje Irena Zielińska z Gorzowa Wielkopolskiego za prace plastyczne.

Nagroda Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, książkę o Białym Spichlerzu i medal S. I. Witkiewicza, za ciepłą obecność otrzymuje Włodek (Włodzimierz Mirski).

Nagrodę w postaci publikacji prac w kolejnych numerach pisma „Witkacy” za bezpretensjonalne i pełne humoru podejście do tematu otrzymuje Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „ Koło” w Słupsku.

Nagrodę promocyjną, przyznaną przez jurora honorowego Macieja Witkiewicza, ufundowaną przez Województwo Pomorskie w wysokości 1000 zł za poniekąd wspólne wyimaginowane senne kąpiele pikselowych, kalejdoskopowych, witkacowskich, dziecięcych klimatach upojenia kolorystyką przygodnych kompozycji na animowanej nagim ciałem draperii

otrzymuje Mikołaj Prynkiewicz ze Słupska za prezentację wizualną pt. „Strzęp marzenia sennego Witkacego o typie (d)ziecięcym (v2)”. Widzę przyszłość Pana Mikołaja w kreatywnych przedsięwzięciach teatralnych nawiązujących do dziecięcej wrażliwości, oczywiście bez zawartych wulgaryzmów kończących konkursową prezentację.

Nagrodę, przyznaną przez jurora honorowego Macieja Witkiewicza, ufundowaną przez Województwo Pomorskie w wysokości 500 zł za ciekawą wizualizację
otrzymuje Teatr „U Przyjaciół” z Poznania za spektakl „IP_Istnienia Poszczególne”.

Puchar Jurora Ukrytego – Włodzimierza Mirskiego otrzymuje Irena Zielińska za prace plastyczne, które dostarczają wielu wrażeń estetyczno-emocjonalnych.

Koszulki za wolontariat na rzecz kultury ufundowane przez Państwowy Instytut Wydawniczy otrzymują: Alicja Studzińska, Aleksandra Kalista, Maja Burska i Zosia Giedrojć.

wyniki 2017

plakat WitkacyZjednoczony Protokół decyzji 
Jurora 20. edycji Konkursu Macieja Witkiewicza oraz wszystkich innych osób przyznających nagrody

 1. Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza

Witkacy pod strzechy” w dniu 17 września 2017 r.

GRAND PRIX

za hołd złożony Witkacemu w ramach20. Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy” oraz całokształt działalności na rzecz „patrona” Miasta Słupska.

Nagrodę ufundowaną ze środków finansowych Miasta Słupska w wysokości 2600 zł oraz nagrodę ufundowaną ze środków finansowych Województwa Pomorskiego w wysokości 1400 zł i nagrody książkowe ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury i Państwowy Instytut Wydawniczy,

otrzymuje grupa Witkacy Cacy Cacy za akcję plastyczną w przestrzeni miejskiej pt. "Reforma".

Nagrodę za swoiste przedstawienie autoportretów i portretów ojca,

ufundowaną ze środków finansowych Instytutu Witkacego w Warszawie w kwocie 750 zł oraz nagrody książkowe ufundowane przez Państwowy Instytut Wydawniczy,

otrzymuje Kamila Kuik za cykl obrazów "Portret Taty" oraz obraz "Autoportret - zbliżenie"

Nagrodę Mimo to, mimo tego odkaraluszajmy świat,

ufundowaną ze środków finansowych Instytutu Witkacego w Warszawie w kwocie 750 zł oraz nagrody książkowe ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury i Państwowy Instytut Wydawniczy,

otrzymuje Teatr Mimoto z Gdańska za spektakl „Blatta orientalis”

Nagrodę za swoistą kreatywność w wymyślaniu własnych neologizmów,

ufundowaną ze środków finansowych Instytutu Witkacego w Warszawie w kwocie 500 zł,

otrzymuje Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną w Słupsku
 za "Alfabet Witkacego" film i wystawę prac fotograficznych.

Nagrodę za czekanie na… zmiłowanie ni Witkiewicza, ni Becketa, ni Schaeffera,

ufundowaną ze środków finansowych Witkac Sp. z o.o. w kwocie 500 zł oraz nagrody książkowe ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury i Państwowy Instytut Wydawniczy,

otrzymuje Teatr Tworzeń Ograniczonych z Bytomia za spektakl teatralny " Czekanie na..."

Nagrodę za niezupełnie doznany "strzęp marzenia sennego” w zarysie infantylnej, pikselowej impresji w wysokości 500 zł ufundowaną przez Macieja Witkiewicza oraz nagrody książkowe ufundowane przez Państwowy Instytut Wydawniczy,

otrzymuje Mikołaj Prynkiewicz za prowokację intelektualno-wizualno-artystycznę "Strzęp marzenia sennego o typie (D)ziecięcym". 

Nagrodę za realizację akcji plastycznej „Witkacy na słońce i deszcz”, ufundowaną ze środków finansowych Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w kwocie 300 zł,

otrzymuje Liceum Plastyczne im. St. I. Witkiewicza w Słupsku.

Nagrodę za ciągłe zainteresowanie sztuką portretową Witkacego.

Komplet książek ufundowanych przez Narodowe Centrum Kultury otrzymują dzieci 
i młodzież polonijna z miasta Kotłas
 w Rosji za prace plastyczne "Witkacy - kreska plama kolor" rosyjskie ścieżki polskich malarzy wg. projektu autorskiego Kamili Kuik.

Nagrodę za wierność i przyjaźń

ufundowaną przez Ceramikarnię (Hanna Jastrzębska "Próba z Witkacego" mozaikowy portret Neny Stachurskiej) otrzymuje Włodzimierz Mirski.

Nagrodę za zasianie ziarnkaktóre wykiełkowało w drzewo o 20 konarach. Książki ufundowane przez Państwowy Instytut Wydawniczy otrzymuje Stanisław Miedziewski

Nagrodę za inspiracje Witkacym i opiekę nad dziećmi i młodzieżą z Kotłasu która sprowokowała do powstania firmy portretowej

Puchar ufundowany przez Włodzimierza Mirskiego otrzymuję Kamila Kuik

Nagrodę za ręce gotowe do pracy.

Książkę ufundowaną przez Narodowe Centrum Kultury otrzymuje Martyna Szabat.

Nagrodę za klisze pełne historii

Koszulkę z portretem Witkacego, otrzymuję Aleksandra Kalista.

Komplet koszulek z malarstwem Witkacego, za koncert „Rodzinne koneksje”, otrzymuje Emilia Witkiewicz wraz z zespołem "D-i-Versions".

Nagrody książkowe za udział w 20. edycji Konkursu "Witkacy pod strzechy", ufundowane przez Państwowy Instytut Wydawniczy otrzymują:

 • Quercus Melodica z Rawy Mazowieckiej za spektakl muzyczny "Nasycić nienasycenie"
 • Zespół "Akcja Animacja" ZSS STO ze Szczecinka za wystawę prac plastycznych oraz filmy w technice poklatkowej „Twarze a la Witkacy" i "Firma szeptana-multiplikacje portretowena zasilenie biblioteki szkolnej
 • Małgorzata Gralińska z Kłodawy (ASP Łódź) za video art. "Zakopianina"

Nagrody książkowe za wolontariat na rzecz kultury, ufundowane przez Państwowy Instytut Wydawniczy otrzymują: Michalina Filimoniak, Jakub Gryzowski, Daria Michaluk, Alicja Studzińska, Malwina Sowa, Aleksandra Stoltz, Maciej Wolski.

wyniki 2016

Zjednoczony Protokół decyzji
Jurora Honorowego Macieja Witkiewicza i Jurora Ekscentrycznego Wojtka Brewki

19. Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy” w dniu 17 września 2016 r.

GRAND PRIX za bezdyskusyjnie brawurowy duet. Nagrodę ufundowaną ze środków finansowych Województwa Pomorskiego w wysokości 2000 zł przyznaną przez Jurora Ekscentrycznego oraz nagrodę Jurora Honorowego w wysokości 1000 zł również ze środków finansowych Województwa Pomorskiego oraz nagrody książkowe Narodowego Centrum Kultury otrzymują: Ewa Ryks i Marta Grabysz

I Nagrodę przyznaną przez Jurora Ekscentrycznego za popularyzację twórczości i biografii Witkacego w pobliżu koła podbiegunowego dla Kotłaskiej Polonii ufundowaną ze środków finansowych Miasta Słupska otrzymują: nagrodę w wysokości 750 zł Kama Kuik za odwagę syberyjską i upór i nagrodę w wysokości 750 zł na pastele dla dzieci i młodzieży z Kotłasu na ręce Prezesa Kotłaskiej Polonii Siergieja Guszczina oraz nagrody książkowe Narodowego Centrum Kultury

II Nagrodę przyznaną przez Jurora Ekscentrycznego i Jurora Honorowego na dalsze prace nad dorosłymi dramatami Witkacego w wysokości 750 zł ze środków finansowych Miasta Słupska oraz 500 zł ufundowanych przez Macieja Witkiewicza otrzymują: Zespół „Akcja animacja” i grupa teatralna „Teatr jakiś tam” z Zespółu Szkół Społecznych STO w Szczecinku

III Nagrodę Jurora Ekscentrycznego za entuzjazm i konsekwentne zgłębianie twórczości Witkacego w wysokości 750 zł ze środków finansowych Miasta Słupska otrzymuje: Warsztat Terapii Zajęciowej „Diament” Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku

Wyróżnienie specjalne przyznane przez Jurora Ekscentrycznego, Jurora Honorowego oraz Instytut Witkacego w Warszawie za dochodzenie do perfekcji w podawaniu tekstów w wysokości 500 zł ufundowanych przez Macieja Witkiewicza, w wysokości 500 zł ufundowanych przez Instytut Witkacego oraz trzytomowej edycji dramatów S.I. Witkiewicza ufundowanej przez Państwowy Instytut Wydawniczy otrzymuje: Michał Studziński

Wyróżnienie za wynalazki muzyczne 4 tomy listów do żony ufundowane przez Państwowy Instytut Wydawniczy oraz nagrody książkowe Narodowego Centrum Kultury otrzymuje: Tomasz Giczewski

Nagrodę Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku za kreacje postaci w spektaklu „Vitcatius” w wysokości 300 zł oraz trzy publikacje witkacowskie wydane przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku otrzymuje: Teatr „U Przyjaciół”

Juror Honorowy, Juror Ekscentryczny przy wsparciu Gościa Specjalnego postanowili przyznać wsparcie edukacyjne: 500 zł od Macieja Witkiewicza i tom „Narkotyków” od Państwowego Instytutu Wydawniczego dla Tomasza Foltyna. Wsparcie edukacyjne: tom „Narkotyków” od Państwowego Instytutu Wydawniczego dla Zenona Durki i Oleny Durka-Jankowskiej. Wsparcie edukacyjne: tom „Narkotyków” od Państwowego Instytutu Wydawniczego dla Teatru to wyznacz ze Studia Teatralnego FREA-art

Aktualności

PROGRAM:

Już 18 września rozpoczyna się 22, tym razem międzynarodowa edycja Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacy pod strzechy". Przez cztery intensywne dni w Ośrodku Teatralnym RONDO będzie można zobaczyć spektakle, projekcje filmowe, prace plastyczne i szereg innych działań artystycznych powstałych w wyniku inspiracji osobą Witkacego.

Poniżej prezentujemy pełen program, wraz z imprezami towarzyszącymi.

Środa, 18 września

19.00 „Moniuszkowskie śpiewy W małym dworku Witkacego we wspomnieniach sędziwego Jęzorego Pasiukowskiego” monodram Macieja Witkiewicza (wejściówki do odebrania w Teatrze Rondo)

Czwartek, 19 września

9:00 „Szewcy”, Teatr Kropka, Kazachstan (sala prób OT Rondo) 
11:10 „Odważna księżniczka Magdalena i Karaluchy, czyli wybór z witkacowskich Juweniliów”, Teatr Zamkowa 2, Bytów (sala widowiskowa OT Rondo)
12:00 „Witkacy na słowa, dźwięki i…”, Artystyczne Siły Połączone, Słupsk (sala widowiskowa OT Rondo)
13:40 Uroczysta Inauguracja Festiwalu w Spichlerzu Sztuk MPŚ  (ul. Szarych Szeregów 12)
15:40 „KREJZOLE”, Warsztat Terapii Zajęciowej Diament, Słupsk (sala widowiskowa OT Rondo)
16:25 „Concerto piccolo – tra il bianco e rosso”, Karl K. Koch, Bielsko Biała (sala widowiskowa OT Rondo)
17:10 „Sceny odwitkacowskie”, Teatr Tadam, Łódź (sala widowiskowa OT Rondo)

21:00 „Pożegnanie jesieni”, Teatr Malabar Hotel (wejściówki do odebrania w Teatrze Rondo)
22:30 - …  Social Club DOMóWKA - metafizyczne odprężenie

Piątek, 20 września

11:00 „W małym dworku”, Asz.Teatr, Poznań (sala widowiskowa OT Rondo)
13:10 „Czysta blaga”, Teatr Doraźny, Ostrowiec Świętokrzyski (sala widowiskowa OT Rondo)
16:00  „Babie lato”, film animowany, Karolina Aksinowicz, Szypliszki (sala prób OT Rondo) 
16:02 Występ w konwencji recytatorskiej Nicola Łazarów, UAM Poznań (sala prób OT Rondo) 
16:30 Wernisaż prac plastycznych/fotografii/instalacji
18:10 „(Nie) Czysta Forma – Miłość i Śmierć”, Bożena Bea Grabowska, Norwich, UK (sala widowiskowa OT Rondo)
19:10 „Strzęp szewskiego katastrofizmu w kontekście klimatycznej zagłady”, Mikołaj Prynkiewicz, Słupsk (plac PSS Społem przy OT Rondo)

21:00 „Tutli Putli” spektakl muzyczny Ewy Ryks i Marty Grabysz (wejściówki do odebrania w Teatrze Rondo)
22:30 - …  Social Club DOMóWKA - metafizyczne odprężenie

Sobota, 21 września

12:00 Witkacy w Spichlerzu Sztuki – oprowadzenie uczestników konkursu po wystawie w Muzeum Pomorza Środkowego (dla uczestników Festiwalu)
14:30 Podsumowanie, ogłoszenie werdyktu i zamknięcie Festiwalu

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WSTĘP NA WSZYSTKIE PREZENTACJE KONKURSOWE BEZPŁATNY. NA IMPREZY TOWARZYSZĄCE OBOWIĄZUJĄ WEJŚCIÓWKI.

O konkursie

Zapraszamy wszystkich artystów zainteresowanych działalnością artystyczną Stanisława Ignacego Witkiewicza do zaprezentowania twórczości podczas jedynego w swoim rodzaju festiwalu poświęconego Witkacemu.

„Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka"
S.I. Witkiewicz

20. edycja konkursu odbędzie się w dniach 14-17 września 2017 r. Prezentacje konkursowe odbędą się 15 i 16 września (piątek, sobota), finał konkursu 17 września (niedziela); obecność na podsumowaniu obowiązkowa.

Artystów, rozdartych między zamiarem a spełnieniem, zachęcamy do podjęcia decyzji do dnia 13 lipca 2017 r. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz kartą zgłoszenia.

Zadanie współfinansowane ze środków: Województwa Pomorskiego, Miasta Słupska
Wsparcie organizacyjne: Instytut Witkacego, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej.

Z pozdrowieniami, Organizatorzy:
Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej - Teatr RONDO 59 84 263 49
Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku, ul. Braci Gierymskich 1, 76-200 Słupsk, tel./fax. 59 84 564 42

Kontakt:
Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska 692-320-926

 


  „Witkacy pod strzechy" to jedyny w Polsce konkurs inspirujący do interpretacji złożonej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Uczczenie rocznicy śmierci artysty jest pretekstem do rozwijania kreatywności i zainteresowań uczestników ruchu teatralnego, fotografów, malarzy, tancerzy oraz wielu innych. Konkurs nie objęty żadnym schematem, daje możliwość zaprezentowania własnej twórczości w różnorodnej formie. Celem konkursu jest nagrodzenie najciekawszych poszukiwań w głąb twórczości myśliciela, malarza, dramaturga, pisarza oraz fotografa – Witkacego.

Kierując się prostymi aczkolwiek prawdziwymi słowami Witkacego „Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka" pozostawiamy twórcom dużą dowolność prezentacji. Konkurs nie ma żadnych ograniczeń co do formy wystąpienia, mogą być to recytacja, monodram, wywiedzione ze słowa, teksty śpiewane, instalacje plastyczne, fotografia oraz wszelkie inne dzieła oraz wszystkie odmiany nurtów: zawraca-kontrafaudyzm, neo-pseudo-kretynizm, fiktobydlęcyzm i co ślina-do-gęby-przyniesizm.

Jest to szansa dla osób zainspirowanych działalnością artystyczną Witkacego do zaprezentowania swoich odczuć, przemyśleń czy przeżyć. Oceny dokona jednoosobowa komisja ekscentryczna, która nagrodzi lub ukarze wedle własnego uznania. Należy jednak zaznaczyć, że zawsze jest to uznany artysta. Jurorami Konkursu bywali: Irena Jun (aktorka), Bartosz Zaczykiewicz (reżyser, dyrektor teatru), Ewa Ignaczak (reżyser, dyrektor teatru), Ziuta Zającówna i inni twórcy.

Konkursowym zmaganiom towarzyszą warsztaty, spektakl mistrzowski oraz wizyta w Muzeum Pomorza Środkowego (które to posiada największą kolekcję obrazów Witkacego), połączona ze wykładem o życiu i twórczości tego artysty.

W konkursie rokrocznie uczestniczy ok. 50 wykonawców z różnych stron Polski i świata: Wrocław, Kraków, Lublin, Ostrowiec Świętokrzyski, Gdańsk, Szczecin, Lębork, Lyonu (Francja), Madrytu (Hiszpania) i Słupska. Uczestnikami i widzami imprezy są ludzie młodzi, dorośli i dojrzali.

Oficjalna strona konkursu: www.witkacy.art.pl

 

Wkladka poziom

24WPS