Sztuka słowa jest formą kreatywności dostępną dla wszystkich. Zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli mogą znaleźć w tej dziedzinie dzięki literaturze możliwości prowadzenia dysputy ze światem w sposób twórczy. Poszukiwania mądrej literatury pod okiem instruktora, analiza tekstu i znalezienie formy dla jego zaprezentowania, rozpoczynają przygodę nazywaną recytacją. Zadania doskonalenia techniki mówienia - dykcja, emisja, impostacja, doskonalenia umiejętności przekazywania prawdy na scenie, opanowania zasad recytacji i odwagi do ich łamania – dopełniają edukacji. Uczestnicy zajęć przekonują się, że recytacja jest prezentacją artystyczną, jest „teatrem w pigułce", rządzi się więc tymi samymi prawami. Pozwala docierać do własnego wnętrza, do drugiego człowieka, znosi granice i bariery, otwiera na świat, podnosi jakość życia.