Protokół Komisji Kwalifikacyjnej prezentacji konkursowych z nadesłanych nagrań 
64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego - Słupsk, 19 maja 2019

FINAŁ TURNIEJU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA – 16. SAM NA SCENIE

Komisja w składzie:

  1. Jolanta Krawczykiewicz   
  2. Stanisław Miedziewski
  3. Michał Studziński

W kwalifikacjach z eliminacji wojewódzkich za przesłaniem nagrania nominowano 11 spektakli. Komisja Kwalifikacyjna po obejrzeniu wszystkich nagrań postanowiła zakwalifikować do Finału (w kolejności alfabetycznej):

1. Aleksandrę Łazarską ze spektaklem "Nie dla żartu"  w reżyserii Jolanty Hinc-Mackiewicz

2. Julię Kmiecikze spektaklem "Antygona w Nowym Jorku" w  reżyserii Julii Kmiecik i Romana Krzywotulskiego 

3. Macieja Walteraze spektaklem "Munch!"  w reżyserii Jowity Popow

Komisja dziękuje wszystkim wykonawcom, którzy nadesłali płyty życząc jednocześnie wielu sukcesów w pracy artystycznej.

Słupsk - 19 maja 2019