Słupski Ośrodek Kultury zaprasza na pokaz powarsztatowy realizowany w ramach programu Erasmus+ z uczestnikami z Turcji, Finlandii, Hiszpanii i Polski. Pokaz jest efektem kilkudniowej pracy uczestników na warsztatach teatralnych, muzycznych i tanecznych. Wstęp wolny !!!
🗓️ Kiedy: 17.10.2023 r. (wtorek), godz. 18:00
🗺️ Gdzie: Ośrodek Teatralny Rondo, Słupsk, ul. Niedziałkowskiego 5a
DLA TYCH, KTÓRZY NIE BĘDĄ MOGLI OBEJRZEĆ POKAZU NA ŻYWO W TEATRZE RONDO, PRZYGOTUJEMY TRANSMISJĘ ONLINE pod adresem
 
ℹ️ Informacje o projekcie:
Słupski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu, polegającego na organizacji międzynarodowego spotkania w Słupsku. Uczestnikami są pięcioosobowe grupy z Hiszpanii, Finlandii i Turcji w wieku od 18 do 30 lat.
Projekt ma na celu połączenie trzech kluczowych elementów, aby osiągnąć bardziej sprawiedliwy, wspierający i zrównoważony świat: włączenie młodych ludzi ze środowisk defaworyzowanych, podnoszenie świadomości na temat bieżących problemów społecznych oraz promowanie sztuki partycypacyjnej wśród młodych ludzi jako narzędzia spójności grupy i rozwoju osobistego.
Poprzez sztukę, w tym konkretnym przypadku poprzez metodologię sztuki partycypacyjnej, nabywane są ważne umiejętności, takie jak praca zespołowa, empatia, autonomia, promowanie osobistej ekspresji artystycznej i większa wiedza o otaczającym nas środowisku.
Projekt koncentruje się głównie na integracji i różnorodności. Nawiązuje również do kwestii związanych ze środowiskiem, walką ze zmianami klimatycznymi, migracją, dyskryminacją i rasizmem.
Uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach artystycznych: teatralnych, muzycznych i tanecznych, których celem jest nie wzmocnienie ich artystycznych umiejętności, a rozwój umiejętności komunikacji, współpracy, samorozwoju, społecznego zrozumienia i motywacji.
 
Sfinansowany przez Unię Europejską.
Partnerami projektu są Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji